AR-GE

DURMU PLASTK SAN. VE TC. LTD. T.  kurulduu günden bu yana sürekli olarak teknolojik gelimeleri takip edip, "Müteri Odakl" ve "Sürekli yiletirme" politikasn benimseyerek, müterilerinin istek ve taleplerine cevap verebilecek, müteri memnuniyetini artrc ürünler sunabilmeyi kendisine hedef seçmitir. Bu amaçla 2005 ylnda kurulan Ar-Ge Bölümü, tasarm ve gelitirme süreçlerinde, tasarlanacak / gelitirilecek ürünün belirlenmesinden, pazara / müteriye sunumuna kadar tüm faaliyetleri planlamas, yürütülmesi, kontrol edilmesi, dorulanmas ve geçerli klnmasn amaç edinmitir.

Her türlü tasarm ve gelitirme faaliyetlerinde, ilk adm olarak öncelikle müteri talepleri, sektörsel gelimelerin yakn takibi, kullanc ihtiyaçlar ve teknolojik gelimeler sonucu ürün yelpazesine eklemeler yaplmas veya var olan bir ürünün gelitirilmesi, ürün tasarmnda farkllklar yaratlmas amacyla tüm ihtiyaçlarn tespiti yaplr.

Ar-Ge çalmalar içerisinde mevcut makine ekipmanlarn malzeme kaliteleri ve iyiletirilmesi önemli yer tutar. Sistemdeki tüm aletleri devaml deerlendirmeler ile, çok önemli katk salayacak alternatifleri sürekli aratrlarak ilgili birimlere bilgi aktarlr.

irketimizin önemli hedeflerinden biri de bilimsel çalmalara katlarak plastik sanayinde irketimizin ve Türkiye‘nin adn bata Avrupa ve tüm dünyada duyurarak, ülkesine katk salayacak teknolojik yenilikler ve bulular yapmak, bu konuda örnek firma olmaktr.