Skça Sorulan Sorular
GER DNMN NEM NEDR ?

 
1.Doal kaynaklarmzn korunmasn salar.
2.Enerji tasarrufu salamamza yardm eder.
3.Atk miktarn azaltarak çöp ilemlerinde kolaylk salar.
4.Geri dönüüm gelecee ve ekonomiye yatrm yapmamza yardmc olur.

p Torbas Nedir?

 Çeitli atklar atmak amacyla içine çöplerin konduu kât veya plastik torba.

Masterbatch Nedir?

  Masterbatch kelimesi "ana karm" anlamna gelmekle birlikte, genellikle "Eritip ekillendirme aamasnda plastik ham maddeye katlan, granül biçimindeki boya." anlamnda kullanlan bir terimdir. Beyaz masterbatch'ler; süt beyaz, buz beyaz, beyaz eya beyaz ve dier tonlarda olmaktadr. Siyah masterbatch'ler; mavimsi, kahvemsi, effaf siyah ve dier tonlardadr. Renkli masterbatch'ler; sar, krmz. yeil, mavi, dier tüm ara renklerde ve tüm tonlarda olabilirler. Katk masterbatch'leri; renk dönüü kolaylatran temizlik katklar. antioksidan, UV, yanmazlk, cam elyaf, s stabilizatör, iç ve d kaydrclar ve benzeridirler. Dolgu masterbatch'leri;talk, kalsit vb. dolgular içerir.

Masterbatch ile Hangi rnler Boyanabilir?

 

ÇUVAL & BIG BAG

PP ve HDPE'den mamul file çuval, PP çuval. PE+PP lamine çuval, ar hizmet tormas, PE ve PPden mamul tarm-balya ipi, biçer-balar ipi, sera ipleri. yan erit ipleri, sulzer file sergenlik, sanayi amaçl kumalar, PP'den mamul tüm çuvallar, pataes-soan çuvallar.

DAYANIKLI TÜKETM ÜRÜNLER(BEYAZ EYA - KAHVERENG EYA)

Buzdolab,bulak makinesi iç gövdesi, çamar makinesi tamburlar, tüm dümeleri. TV gövde ve arka kapaklar, tüm uzaktan kumandalar, frn dümeleri, Pc gövdeleri, telefon gövdeleri vb. kettle, mikser, mutfak robotlar, tost makineleri, elektrikli süpürge gövdeleri vb.

ELER & BDONLAR & VARLLER

Su, ketçap, mayonez, kimyasal ieleri, PVC, PET, PETG, HDPE, PP'den mamul tüm ieler, COEX yöntemiyle üretilen ieler vb. HDPE'den mamul tüm bidon, fç ve variller.

ELEKTRK MALZEMELER

Filer, prizler, anahtarlar, armatürler, klemensler, PVC'den mamul kablo kanallar, buatlar, kapaklar vb. HDPE'den mamul kablo koruma klflar, termoplastikten mamul tüm aydnlatma malzemeleri.

PVC SIDING & ELEMANLARI

Tüm PVC siding parçalar, pencere profili, kap, panjur, çat kaplama malzemesi, PVC-U'dan mamul tüm profil ve parçalar.

TAIMA KASALARI

Kasalar,tekerlekli kasalar, plastik paletler, damacana sepetleri, çekmeceli malzeme kutular, avdanlk kutular, kümes ekipmanlar, delikli kasalar.

OTOMOTV

Tamponlar, kap kolu, tüm kap içi levhalar ve parçalar, far ve stoplar, ayna gövdeleri, dier iç trim parçalar vb.

GIDA AMBALAJLARI

Yumurta - çikolata - meyve viyolleri, plastik bardaklar, çatal - kaklar, yourt vb. kaplar - kutular, her türlü ie ve bidon kapaklar, EPS köpük kaplar.

BORULAR & BALANTI PARÇALARI

Temiz - atk su, korige için, HDPE, PPRC ve PVC U'dan mamul tüm boru ve fittingler vb.

KABLOLAR

Enerji, haberleme, data, fiber optik, halojensiz, koaksiyel, dahili telefon kablolar, video, yangn ihbar, audio kablolar vb. PE, PVC, PBT'den mamul tüm kablolar.

POLPROPLEN NEDR?

 Otomotiv sanayinde kullanlan parçalardan, tekstil ve yiyecek paketlemesine kadar çok geni kullanm alan olan termoplastik bir polimerdir. Monomer propilenin polimer hale getirilmesi ile elde edilen polipropilen kimyasal solventlere (asit ve bazlar) kar ar derecede dirençlidir.

 

   CH3     H             CH3   H   CH3   H
     \    /               |    |    |    |
      C==C       ->    -- C -- C -- C -- C --
     /    \               |    |    |    | 
    H      H              H    H    H    H
                         
  propilen monomer  polipropilen polimer


KMYASAL VE FZKSEL ÖZELLKLER ;


En yaygn ticari polipropilenin , kristal yaps düük younluklu polietilen (LDPE) ve yüksek younluklu polietilen (HDPE) arasnda bir seviyeye sahiptir. Young modülü (elastizite modülü) de orta seviyededir. Bununla beraber, LDPE'den daha az sert ve HDPE ‘den çok daha az gevrektir. Bu polipropilenin ABS gibi mühendislik plastiklerinin yerine kullanlmasna izin verir.


Polipropilen, yorulmaya kar çok iyi direnç gösterir. Düük maliyetlidir, iyi bir darbe dayanm vardr. Sürtünme katsays düük olup, çok iyi elektrik yaltm salar. Kimyasal direnci iyidir. Tüm termoplastik ileme proseslerine uygundur. Polipropilenin, erime scakl 160 santigrat derece civarndadr.


Buna karn u dezavantajlara sahiptir. UV n dayanm azdr, yüksek termal genleme gösterir. Boya ve kaplamas zordur. D hava artlarna dayanm azdr,oksitlenmeye açktr. Yanc olup, klor içeren solventler ile etkileime girer.

POLETLEN NEDR?

 Çok çeitli ürünlerde kullanlan bir termoplastiktir. smini monomer haldeki etilenden alr, etilen kullanlarak polietilen üretilir. Plastik endüstrisinde genelde ismi ksaca PE olarak kullanlr. Etilen molekülü C2H4 , aslnda çift ba ile balanm iki CH2’den oluur. (CH2=CH2). Polietilenin üretim ekli, etilenin polimerizasyonu ile olur. Polimerizasyon metodu, radikal polimerizasyon, anyonik polimerizasyon, iyon koordinasyon polimerizasyonu ve katyonik polimerizasyon metodlar ile olabilir. Bu metodlarn her biri farkl tipte polietilen üretimi salar.

POLETLENN SINIFLANDIRILMASI :


Polietilen younluk ve kimyasal özellikleri baz alnarak çeitli kategorilerde snflanr. Mekanik özellikleri, moleküler arl, kristal yaps ve dallanma tipine baldr.

 • UHMWPE ( ultra yüksek moleküler arlkl PE)
 • HDPE (yüksek younluklu PE)
 • HDXLPE (yüksek younluklu çapraz bal PE)
 • PEX (çapraz bal PE)
 • MDPE (orta younluklu PE))
 • LDPE (düük younluklu PE)
 • LLDPE (lineer bal düük younluklu PE)
 • VLDPE (çok düük younluklu PE)

ÖZELLKLER :


Özellikleri tiplere göre deiiklik gösterse de; d ortam koullar ve neme kar iyi direnç, esneklik, zayf mekaniksel kuvvet ve üstün kimyasal direnç genel özellikleri olarak saylabilir. Kaplar, plastik kutular, mutfak eyalar, kaplamalar, boru ve tüp, oyuncak, kablolarda yaltkan tabakalar, paketleme ve ambalaj filmi gibi çok yaygn bir kullanm alan olup. Düük maliyetlidir.

PGMENT NEDR?

 Tüm nesnelerin renklerini oluturan moleküllerdir Pigment moleküllerinin harekete geçmesi için belirli bir enerji gereklidir. Renklerin olumasndaki dier tüm aamalarda olduu gibi, pigmentlerle k arasnda da iliki vardr. Zira dünyaya ulaan güne , canllarda renk molekülü olarak bilinen söz konusu pigment molekülleri için önemli rol oynar.


Gözün retinasnda bulunan koni hücrelerinin üç ana rengi (krmz, yeil ve mavi) alglamasnn nedeni de içlerinde bulunan özel pigment molekülleridir. Pigmentlerin renkler için gerçekletirdikleri en hayati ilem, kendilerine gelen n renk enerjisini elektrik sinyaline çevirmeleridir. Yani insan gözünde renk diye tanmlanan her ey aslnda gözde bulunan pigmentlerin kendilerine gelen n dalga boyunu elektrik sinyali olarak beyne iletmeleridir.
Görünür n sahip olduu enerji düzeyi, canllarn derilerinde, derilerini kaplayan pullarnda, tüylerinde veya kürklerinde bulunan pigment moleküllerini harekete geçirmek için gereken enerji düzeyine eittir. Görünür n aral içinde olan ve belirli renklere karlk gelen dalga boylar bu pigmentleri harekete geçirerek canllarn renklerini oluturur.


Çiçeklerin yapraklarndaki renk çeitliliinin nedeni ise, yaplarnda bulunan pigment moleküllerinin a kar verdikleri tepkidir. Ksacas, canllarn hem görme merkezlerinde hem de vücutlarnda bulunan pigmentler, ileyen dier vücut sistemleriyle birlikte tam bir uyum halindedir. Bir canlnn görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmamas veya gerektiinden az bulunmas, onun çevresindeki renkleri ayrt edememesine (Renk körlüü) neden olur.

Bio Naylon Poet Nedir?

 u an kullandmz plastik poetlere, konvansiyonel plastikler veya PP poet denmektedir. Bu konvansiyonel poetlerin doada çözülmesi 700 – 800 yl alabilmektedir.
Dünyada her gün miyarlarca adet poetin kullanldn ve doaya brakldn düünürsek önümüze çkan tablo içler acsdr. En kolay örnei ile MARKETLERDE günlük poet kullanm hesap edildii zaman ortaya çkan rakam düünmemize yetecektir.
Bu sorunun farknda ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre brakma bilincinde olan devletler, konvansiyonel poetlerin kullanmn azaltma (marketlerde poetlerin parayla satlmas gibi) ve yasaklama yoluna gitmilerdir.
Konvansiyonel poetlere alternatif; file, bez torba, kese kad ve teknolojinin sunduu alternatif olarak BO POET gösterilmektedir.
Uganda, Ruanda, Kenya, Güney Afrika, Hindistan gibi ülkelerde bile konvansiyonel poetlerin kullanm yasaklanmtr. Ülkemizde ise; ilgili bakanlk tarafndan konvansiyonel poetlerin kullanmn yasaklama yönünde çalmalar yürütülmektedir. Bu yönde kademeli bir geçi sistemi düünülmektedir.
File ve bez torbalarn kullanm için, tüketicilerde bilinç oluturulmaya çallmakta, eski günlerdeki gibi, tüketicinin kendi çantasn yannda tama alkanl kazandrlmaya çallmaktadr. Alkanlklarn kolay kolay deimeyecei gerçei ve maliyetlerin fazlal bu uygulamalarn az rabet göreceini göstermektedir. Kese kad ise; aaç kullanlmasndan dolay çevreye zarar veren bir baka unsurdur.
BO POET bu sorunun çözümü olarak gözükmektedir. Kullanm ve dayankllk açsndan konvansiyonel poetlerden fark olmayan, üretim aamasnda kullanlan malzeme sayesinde doada çabuk çözülebilen bio poetler maliyet açsndan, konvansiyonel poetlerden bir miktar daha pahaldr. Bez torba, kese kad ve filenin maliyetleri ve adet – hacim ilikisi düünülünce bu fark çok küçük kalmaktadr.
Çocuklarmzn miras olan çevrenin korunmasna katk salamak hepimizin ortak sorumluluudur.

Bio Poetin zellikleri Nelerdir?

 

 • Bio poetlerin doada çözünmesi ise 2 aamal olarak gerçekleiyor.
  Birinci aamada poetin raf ömrü dolduunda oksijen plastiin zincir yapsn bozuyor. kinci aamada ise biyolojik çözünme olup, besin özellii kazanan plastik yap, topraktaki bakteri ve mikroorganizmalar tarafndan sindiriliyor. Böylelikle 24 ay gibi ksa bir sürede yüzde 100 çözünerek doaya dönüyor. Oysa konvansiyonel plastikler yüzlerce yl çevreyi kirletmeye devam ederler.
 • Susuz ortamlarda dahil olmak üzere her türlü ortamda çözülme gerçekleir.
 • Konvansiyonel plastiklerin sahip olduu mekanik dayanklla sahiptirler.
 • Konvansiyonel plastikler gibi su ve gaz geçirmezler.
 • Üzerlerine her türlü basm ilemi yaplabilir.
 • effaf olarak da üretilebilirler.
 • Çözülme srasnda bir sera gaz olan metan salnmna neden olmazlar.
 • Çözülme srasnda ve sonrasnda çevreye hiç bir toksit etki yapmazlar ve bu nitelikleri belgelenmitir.
 • Toprak içerisinde çözüldüklerinde karbon ve biyokütle açsndan topra zenginletirirler ve dolays ile verimliliini arttrrlar.

 

Plastik Nedir?

 Plastikli sanayinin nitroselüloz’un ticari üretimi ile (1868) balad kabul edilir. Bu ise yaklak 130 yl öncesi demektir. Nitro selülozu takiben, tarihi süreçte ikinci sentetik plastik olan fenol-formaldehit esasl polimerler gelimitir. Bunlarn üretimleri ise bu tarihten yaklak 40 yl sonra gerçekletirilmitir. Bu ve bunlar izleyen dier plastik malzemelerin temel yap talar ve hammaddeleri olan polimerler, 19. asrn ikinci yarsndaki baz deneme çalmalar sonunda ve birçou tesadüfen ortaya çkmtr.
Temel olarak doada 3 farkl malzeme olduunu ve bunlarn yaygn olarak kullanldn biliyoruz. Bunlar; polimerik malzemeler, metalik malzemeler ve seramik malzemeler olarak sralanabilir.
Kolaylkla el verenler metalleri olutururlar. Ametaller ise polimerleri olutururlar. Metalik ve ametalik elementlerin karm ise seramiklere yol açar. Bu üç temel malzeme arasnda u farkllklar vardr. Metaller sy ve elektrii iletirler. Parlaktrlar, genellikle serttirler, elektron vererek tepkimeye girerler. Younluklar 1’den yüksektir. Polimerler, elektrik ve sy iyi iletmezler, genellikle salam veya donuk görünümlüdürler. Younluklar küçüktür, 1 civarndadr, hafiftirler. Özellikle bu farkllklar nedeni ile de farkl uygulamalar için metaller veya polimer tercih edilir. Metallere göre polimerler tercih edilmitir. Böylece polimer malzemelerden deiik özellikte plastik üretilmitir.
Polimer maddelerin yllk tüketimi tüm dünya ülkeleri için 150 milyon ton/yl’dan fazladr. Ülkemizde tüketim yaklak olarak bu miktarn yüzde biri kadardr. Çok eski tarihlerde kullanlan polimerik malzemelerin banda selüloz,niasta, doal kauçuk vb. gibi aça doru polimerler gelir Doal polimerler, ilenme zorluu ve baz fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinin yetersizliinden dolay yerlerini yar sentetik ve daha sonra sentetik polimerlere terk etmilerdir. lk polimer malzemesi 1863’de S. Hyatt tarafndan kefedilen selüloiddir. Yar sentetik bir polimer olan selüloid pamuk selülozundan elde edilmitir. Ancak modern plastik endüstrisi L. Baekeland tarafndan bakalit sanayii çapnda üretilmesiyle 1989’da balar. Fenol formaldehit reçinesi olan bakalit telefon ahizeleri gibi plastik ürünlerin yapmnda kullanlmtr. 1924’e kadar polimer yaplarnn “Koloid agregat” halinde bulunan küçük moleküllerinden olutuu sanlrd. H. Staudinger yapt büyük çapta incelemelerin sonucu olarak, plastiklerin zincir eklinde makromoleküllerden olutuunu ve bu moleküllerin birbiriyle kovalent balanan küçük ünitelerden meydana geldiini göstermitir. Yukarda bahsedilen fikre dayanarak, polimer sanayi hzla gelimi ve 1927’de selüloz asetat ve polivinil klorür, 1928’de polimetilmetakrilat 1929’da üre-formaldehit reçineleri elde edilmitir. Bunlar daha sonra 1932’de polietilen, 1934’de naylon, poliakrilonitril, stiren-akrilonitril ve polivinil asetat, 1937’de poliüretan, 1939’da teflon ticareti  adyla tannan  poli(tetrafloroetilen) 1941’de polietilentereftalat, ve orlon ticari adyla tannan poliakrilonitril fiber takip etmitir.
Plastiklerin geliiminde önemli bir aama, bu malzemelerin cam, grafit ve karbon elyaflar ile kartrlarak kuvvetlendirilmi plastiklerin elde edilmesidir. Bu malzemelerin mekanik özellikleri, metallerin seviyesine ulamakta ve birçok uygulama alannda plastikler metallere rakip olmaktadr.
Plastikletiriciler
Plastik nedir? Plastik petrolden elde edilir. Plastik polimer eklinde tanmlanan bileik snfna girer. Polimer monomer ad verilen küçük moleküllerin kovalent balarla birbirine balanmasyla oluturduu iri moleküller olarak tanmlanr.
Günümüzde yaygn olarak kullanlan plastiklerin bir bölümünün cams geçi scakl, Tg oda scaklnn üzerindedir. Bilindii gibi Tg’nin altnda polimerler cams ve krlgandr. Bu scakln üzerinde ise genellikle kauçuumsu davran gösterirler. Ve çarpma dirençleri yüksektir. Selülozikler, viniller, akrilikler, vb. gibi polimerlerin cams geçi scaklklarn düürmek baka bir ifadeyle bu polimerleri yumuatmak için plastikletiriciler kullanlr. Buna tipik örnekler PVC’dir. PVC’nin Tg’si 80o C dir. Bu deer uygun miktarda plastikletirici ilavesiyle 0o C ye kadar düürülebilir.
Plastikletiriciler yüksek kaynama noktasna sahip organik svlar veya düük erime noktas gösteren katlardr. Plastikletiriciler “iç plastikletiriciler” ve “D plastikletiriciler” olmak üzere balca iki grup altnda incelenebilir.
a) ç Plastikletiriciler
Bunlar polimerlerin sentezi srasnda kullanlr. Esas polimerik yapy oluturan monomere, komonomer olarak balanr ve polimer zinciri üzerinde yer alrlar. Bu amaçla Tg’si düürmek istenen polimerin monomeri ile Tg’si düük bir monomer kopolimerletirilir. Sonuç kopolimerin Tg’si bu iki monomerin saf polimerinin Tg’leri arasnda bir deerdedir. Monomerlerin oran ayarlanarak istenilen Tg deerine ulalabilir.
b) D Plastikletiriciler
Daha yaygn olarak kullanlan türdür. Bunlar polimerin ilenmesi (ekillendirilmesi) srasnda yapya ilave edilir. Çok basit bir ifadeyle polimerik yapda seyreltici rolü oynarlar. Polimer zincirler arasna girerek, ikincil kuvvetlerin etkisini azaltr, böylece yapy yumuatrlar.
Plastikletiricilerin polimer ile uyuabilmesi uygulamada dikkat edilmesi gereken en önemli özelliktir. Ayrca, iyi bir plastikletiricinin, toksit olmamas, yanmaz olmamas, yanmaz olmas, etkisini uzun süre devam ettirmesi ve tatsz olmas  beklenir.
Plastiklerin Özellikleri ve Kullanm Alanlar
Çeitli plastik tipleri vardr. Kimi yün kadar yumuak, kimi ise çelik kadar salamdr. Scak suda eriyen olduu gibi alevde dayankl olanlar vardr. nce Lexan plastii tabakas ksa mesafeden ate eden 38 kalibrelik bir tabancann kurununu durdurur. Tüm plastiklerin tek ortak yönü hepsinin kimyaclarn buluu olmasdr. Hiçbiri yün ve ipek gibi doada bulunmaz. Yaplar çok basittir.
Binlerce plastik türü olmakla birlikte bunlar scakta sertleen ve scakta kalplanan plastikler olmak üzere iki ana grupta toplamak mümkündür. Scakta kalplanan plastikler erirler ve istenilen ekile girerler. Her defasnda sourken sertleirler. Scakta sertleen plastik stldktan ve tekrar ekil verdikten sonra tekrar stlnca ekil deitirilmez.
Scakta sertleen plastikler  tekrar tekrar kullanlr. Hurda plastikleri de yeniden kullanmann bir yolu bulunursa çok önemli bir kazanç elde edilecektir. Ne yazk ki günümüzde hurda plastikleri yeniden deerlendirmek çok zordur. Çünkü çeitli plastik türlerinin bileimleri birbirinden çok farkldr. Bu farkllktan dolay geri dönüüm yaplmamaktadr. Plastiklerin çou karbon ve hidrojen içeren moleküllerden meydana gelmilerdir. Kimyaclar molekülleri birletirerek zincirler meydana getirirler. Her zincir büyük bir moleküldür. Bazen bu moleküllerin bir ksmnn binlerce balants olur. Bunlar kuvvetle stlmakszn erimezler. Bu uzun yapl molekül zincirli maddelere polimerler denir.
Plastiklerin adlarnn banda sk sk poli (çok) ekine rastlanr. Örnein propilen denilen plastikler propilen gaznn uzun molekül zincirlerinden oluurlar. Molekül zincirleri bazen ilemlerde geçerek dallara ayrlr. Dallar eklinde sralanma çok kuvvetli deildir. Dallara ayrlan plastikler kolaylkla eriyebilirler.
Bunlar yumuak ve esnektir. Oyuncak bebek ve deterjan kutular yapmnda kullanlrlar. Üçüncü çeit bir polimer daha vardr; çapraz bal polimer diye bilinir. Bu polimerde, molekül zincirleri öbür moleküllerin zincirleri ile baldr.
Bu yolla elde edilen scaklkta sertleen plastikler çok salam ve çok yüksek scaklklar dayankldrlar. Kimyaclar ilker madde olarak yadan balayarak, çok sayda çeitli maddeler elde ederler. Bütün hammaddelerin en kullanls etilen gazdr. Etilen plastiklerinin en fazla tannan ve en basiti polietilendir. Hafif kovalar ve taslar, ayrca deterjan ieleri bu maddeden yaplr. Propilen ve bütilen gazlar da çok sayda plastiin yapmnda kullanlr. Benzen, plastiklerin yapmnda kullanlan dier bir hammaddedir. Benzen, naylon ve terilen gibi yapay liflerin yapmnda kullanlan bir balangç maddesidir.    Plastikler doal ve yapay olmak üzere 2’ye ayrlr.
Doal Plastikler
lk elde edilen plastikler doal plastiklerdir. lk plastikler selüloz nitrattan yaplan saf plastiklerdir. Bunlar bitkilerdeki selülozdan yararlanlarak yaplmtr. Selüloz nitrat kafur ve kunduz ya gibi iki bitkisel madde ile birletiinde bir plastik elde edilir.
1868’de selüloz nitrat, kafur ve alkol kullanlarak bunun genlemi bir ekli elde edildi. Buna selüloid ad verildi ve genellikle fotoraf ve sinema filmi gibi maddelerin yapmnda kullanld. Fakat selüloid kolaylkla tutuabildiinden yerini selüloz asetat ve etil selüloz gibi selüloz plastiklerine brakt.
Yapay plastikler
XV. yüzyln balarnda yapay plastikler yapld. Bu plastikler labaratuarda tamamen kimyasal maddelerden elde edildi.

PLASTK RETMNDE KULLANILAN KMYASALLAR NELERDR?

 1. POLETLEN 

a) Alçak ve Yüksek Younluklu Polietilen
Molekül yapsnn ayarlanmas ve katk ilavesi ile istenen özelliklerde PE’ler elde etmek mümkündür.

 • Salamdr,
 • Asit, baz ve çözücülere dayankldr.
 • Dielektrik özellikleri üstündür,
 • Çevre artlarna dayankldr,
 • Kolay ilenebilirler.

Zincirdeki dallanmalar kristalliin derecesini tayin eder. YYPE’de dallanma çok az olup ve molekül yaps lineerdir. Kristallik arttkça sertlik artar, mekanik ve kimyasal özellikler iyileir ve sv ile gazlara kar dayanklk artar. AYPE’nin kristalliini ayarlamak için vinil asetat akrilik esterleri ilave edilir. Polimerler için ortalama molekül arl tanmlanr. Ortalama molekül arl, yaklak olarak erime indeksiyle belirlenir. Erime indeksi molekül arlyla ters orantldr. Yüksek molekül arlkl PE’ne balanmada organik peroksitler kullanlr. PE’nin eriyik olarak harmanlanmas srasnda eklenen balca katk ve dolgu maddeleri aada verilmitir.
Oksitlenmeyi önleyiciler: Fenoller, aminler ve fosfitlerdir.
UV kararllk salayclar: En önemli katk karbon siyahdr. PE’nin darda günee kar kullanmda ömrünü uzatr.
Kaydrc ve bloklamay önleyiciler: Kaydrc olarak yalk asit aminler, bloklamay önleyici olarak da inorganik (silis gibi) dolgular kullanlr.
Cam elyaf: Germe dayanm ve mekanik özellikleri artrr. Otomotiv ve boru imalatnda kullanlrlar.
Polietilen, yüksek ve alçak basnç prosesleri olmak üzere belli bal iki temel yöntemle üretilir. Yüksek basnç prosesi ile alçak younluklu polietilen ve kopolimeri düük basnç prosesiyle ise yüksek younluklu polietilen ve yeni gelitirilmi olan lineer AYPE türü üretilir. AYPE bir otoklavda veya tübular reaktörde etilen monomerinin 1200-3000 atm basnç ve 130-350 C scaklkta, organik peroksitlerin yardmyla polimerizasyonundan elde edilir. AYPE younluu 0,910-0,925 gr/cm3 arasnda deiir. YYPE, orgonometalik, krom oksidi, vanadyum ve molibden oksidi gibi katalizörler yardmyla 1-80 atm basnç ve 70-300 C scaklkta etilenin polimerizasyonu sonucu elde ediler. Polimerler dallanm moleküller yapya sahip olup younluklar 0,940-0,965 gr/cm3 arasnda deiir.
Orta younluklu PE’nin (OYPE) younluu 0,926-0,940 gr/cm3 arasnda olup yüksek veya alçak basnç prosesi ile AYPE ve YYPE’nin fiziksel karm olarak elde edilir.
PE leme Teknikleri

 • Film Ekstrüzyon: YYPE’de az olmakla birlikte AYPE’nin en yaygn ileme alan film imalidir.
 • Ekstrüyon kalplama
 • Üfleme ile kalplama
 • Scak eriyik kapamalar ve yaptrclar
 • Toz kaplamalar
 • Tel ve kablo imali

AYPE filmler parlak, effaf ve ucuz olup, ilenmesi kolaydr. Filmlerin uygulama alanlar:

 • Yiyecek paketleme
 • naat örtüsü
 • Ziraat örtüleri
 • Çöp ve Gübre torbalar
 • Büzme ile sarma alanlar

Kadn yerini almakta olan YYPE’ler yiyecekler paketlenmesinde yaygn olarak kullanlrlar. EVA kopolimerleri film tatbikatnda üstün mekanik özellikleri ve parlaklklar nedeniyle tercih edilirler. Ayrca, ar hizmet torbalar imalinde ve svlarn paketlenmesinde kullanlr. YYPE ve AYPE ekstrüzyon kalplama alannda çok yaygn kullanlr. YYPE ve AYPE ekstrüzyon kalplama alannda çok yaygn kullanlr. YYPE, kasa, yer alt kanallar ve büyük boy eya yapmnda; AYPE ise, esneklik sertlik ve parlaklk istenen yerlerde kullanlr.
EVA ve etilen-akrilat ester kopolimerleri ise yüksek esneklik isteyen tatbikatlarda (oyuncak, ev eyas) kullanlr. Üfleme ile kalplama yolu ile AYPE’den sklabilen ieler imal edilir. iirme ile imalat yaplan teknolojide ise yaygn olarak YYPE kullanlmaktadr. (Sv deterjan ieleri, süt ve dier ieler)
Yeni bir tüketim sahas da oto benzin depolardr. AYPE, kat, kuma gibi yüzeylerin kaplanmasnda kullanlr. Bu kaplama, yüzeye sertlik verdii gibi yüzeyin düzgün olmasn salar ve d artlara kar direncini artrr (süt kaplar, meyva suyu kutular). AYPE homopolimer ve kopolimer; scak eriyik kaplamalarnda kullanlr. Bunlar ya tek balarna ya da iyiletirici katklarla kullanlr.
Polietilenler toz kaplamada da kullanlr. Homopolimer tozlarnn fiyatlar düüktür ve anmaya kar dayankldr. Kopolimerler daha pahal olmakla beraber (EVA, EAA ve ionomer) metallere daha kolay yaprlar. PE tozlar otomotiv hallarnn yapmnda ve buzdolab raf imalinde kullanlr.
PE’nin tel ve kablo imali giderek yaygnlamaktadr. Tüm PE’ler bu alanda kullanlr. Yüksek molekül arlkl, yüksek s kararlkl, karbon siyah AYPE’ler kablolarn d klflarnda kullanlr.
Karbon siyah bu klfn UV na dayanmn artrr. Erime indeksleri 0,2-0,5 g/10dak arasndadr.
YYPE ve PP telefon kablolarn izolasyonunda kullanlr. Çok damarl kablo izolasyonunda AYPE yan sra OYPE ve YYPE de kullanlmakta olup, kaplama hz 2000-6000 ft/dak.’dr. YYPE sertlii nedeniyle yaygn olarak kullanlr. Ayrca organik çözücüleri dayankl olup ve kabloda bulunan petrol jelini emme oran düüktür. EVA, EEA kopolimerleri kablo izolasyonunda yaygn olarak kullanlr. Etilen-propilen kauçuklar kablo üretiminde AYPE ve kopolimerlerle rekabet etmektedir. Etilen-akrilik asit kopolimerleri daha çok mühürleyici ve yaptrc olarak kullanlr.
b) Lineer Alçak Younluklu Polietilen
Geleneksel olarak, polietilenin, alçak ve yüksek younluklu olmak üzere iki tipi vardr. Polietilen endüstrisinde, alçak basnç ilemlerindeki gelimelere dayal olarak dier bir alçak younluklu PE türü olan lineer alçak younluklu PE üretilmektedir. Elde edilen reçine, etilen-alfa olefin kopolimeri olup, lineer bir yapya sahiptir. Son zamanlarda alçak basnçl otoklav ve tubülar reaktörler kullanmak suretiyle LAYPE üretimi yaplmaktadr. LAYPE’nin özellikleri kayda deer ekilde AYPE’den farkldr. Gerilime dayanm ve uzama AYPE’ye nazaran daha yüksek, darbe dayanm daha iyidir. Is direnci 15 C de daha yüksek, ilenmesi daha zordur. Buna karlk, berraklk, parlaklk daha kötü olup, erime gücü daha düüktür. Farkl katalizörlerin yapsna bal olarak üretilen farkl moleküler yapdaki LAYPE türleri farkl yöntemlerle ilenirler.
Kullanm Alanlar;
Film: çöp torbalar, zirai amaçl ar hizmet torbalar imalinde inaatçlkta ve genel olarak ambalajlamada kullanlr.
Enjeksiyon kalplama: Ev eyalar yapmnda ve rotasyon kalplamak çok iyi; alveri torbas, seralk film, oyuncak imali iirerek kalplama ve köpük uygulamalarnda orta derecede sonuç vermekte olup, büzgü torba, laminasyon, tozla ekstrüzyon kaplama uygulamalarnda kullanlmaktadr.
c) Yüksek Molekül Arlkl Polietilen
Çok yüksek molekül arlkl polietilen (ÇYMA) çok yüksek molekül arlna sahip (2-6 milyon) olup, özellikleri aada verilmitir.

 • Termoplastiklere kyasla yüksek anma direnci,
 • Yüksek darbe dayanm,
 • Düük sürtünme katsays,
 • Kendi kendini yalama,
 • Düzgün yüzey,
 • yi kimyasal ve gerilme dayanm,
 • Ses yaltmn salayan özellikler
 • Et ve dier yiyeceklerin ambalajnda kullanlmak üzere FDA ve USDA onayl.

lemenin zor olmas nedeniyle, bu maddenin konvansiyonel enjeksiyon kalplamada ve ekstrüzyon ekipmannda kullanlmamas ÇYMAPE için bir dezavantajdr. ÇYMA üretiminde kullanlan modifiye edilmi ziegler katalizör sistemi, YYPE’nin üretildii konvansiyonel sisteme çok benzemektedir.
ÇYMAPE’nin baz ilave özelliklere sahip olmas için çeitli dolgu ve polimer iyiletirici katklar ilave edilebilir. Grafit, elyaf, talk, tozmetaller, camelyaf vs. sertliini artrmak, yük altnda ekil bozukluunu azaltmak için ilave edilir. Silikon yann ve molibdenum disulfidin ilave edilmesi sürtünmeyi azaltr.
Bileik halindeki polietilen ekstrüzyon ve kalenderlemeyle film ve levha; sktrlarak enjeksiyonla kalplama yöntemiyle kalplanm parçalar imal etmek için mükemmel bir üründür. Bunlardan baka, darbe dayanmn artrmak amacyla PVCetilen polimer ve kopolimeri stiren bazl polimerler ve dier plastiklerle kuru olarak harmanlanrlar. Harmanlama ilemleri düük ya da yüksek hzl kartrclarla yaplr.
Eriyik halinde bileik hazrlama bilinen ekstruderlerle yaplr. Hazrlanan bileiin cinsine göre, scaklk 300-425o F  arasnda deiir. Kalenderleme, yumuak vinilli polimerlerde olduu gibi yaplmaktadr. Yanl PE reçineleri için daha büyük güç gerekmektedir.Scaklk 300 – 350o F arasnda deiir. Yalnz reçinenin içindeki havann vakum azyla alnmas gerekmektedir. En iyi sonuçlar, iki aamal, vakum azl ekstruderlerden alnmaktadr.
Kullanm Alanlar;
PE temel polimer olarak kullanlabildii gibi, alam maddesi ve darbe dayanmn artrc olarak da kullanlabilir.
Temel polimer olarak kullanld alanlar:

 • Film ve levha,
 • Tel ve kablo
 • Ekstrude edilmi profiller,
 • Kalplanm ekiller,
 • Kuma kaplama
 • Hortum

Ayrca sert PE bileikleri aadaki alanlarda kullanlr.

 • Darbe dayanmn artrc ve ilemeyi kolaylatrc
 • Tasarruf salayc dolgu maddesi
 • Boya dalm gelitirici olarak

leme Metodlarna Göre Tüketim 
Polietilen 
Kimyasal olarak en basit ancak en son bulunan plastiklerden birisi olan polietilen, salam, esnek ve yaltkan bir yapya sahip olmasna karn; s, k ve oksijene kar dayankl deildir. Katk maddelerinin kullanm ve molekül yapsnn ayarlanmas ile daha dayankl polietilen ürünleri elde edilebilmektedir.
Bu özellikleriyle polietilen, ambalaj malzemesi, ar hizmet torbalar esnek hortumlar, deiik amaçl borular, mutfak eyas, oyuncak, bidon, ie vb. üretiminde kullanlmaktadr.
Polietilen, genel olarak iki türde üretilmektedir. Lineer alçak younluk polietilen de hesaba katldnda bu say üçe çkmaktadr.
Aype ve Laype 
AYPE, etilenin yüksek basnç altnda ve organik peroksit esasl katalizörlerin, reaksiyon balatc etkisi ile polimerlemesi sonucu elde edilmektedir. LAYPE ise, polietilen endüstrisindeki gelimeler sonucu üretilen yeni bir polietilen türüdür. LAYPE’nin özellikleri, AYPE’den oldukça farkldr.
Örnein, uzama ve gerilim kuvveti ve darbe mukavemeti açsndan AYPE’ye göre daha iyi  ancak ilenmesi daha güçtür. AYPE, salam parafin esasl yaps nedeniyle, en dayankl, polimerlerden birisidir. Suya kar oldukça dirençli olan AYPE, oda scaklnda inorganik tuzlarn çözeltilerinden de etkilenmez. Seyreltik asit ve alkali çözeltilerinden de etkilenmeyen AYPE’nin 50o C nin altndaki scaklklarda halojenli hidrokarbonlar ve hidrokarbonlardaki çözünürlüü fazladr.
AYPE’nin tüm kullanmlar için tüketimi 140 bin tonu bulmutur. AYPE’nin en önemli kulanm alan film üretimidir. Öyleki, film üretimindeki kullanm, toplam kullanmn % 90’n oluturmaktadr. Film kullanmnn % 50’si gda ve endüstriyel ürünlerin paketlenmesinde ve geriye kalan dier ksm ise tarmda kullanlmaktadr. Bu söylediklerimizi ayrntl olarak tabloda izlemek mümkündür.
Bir ksm AYPE belli baz film türlerinde, LAYPE VE/VEYA YYPE ile birlikte oranlarda kartrlarak kullanlabilmektedir. Bu bölümde (aada) Türkiye’de AYPE’nin çeitli tüketimleri hakknda açklamalarda bulunulacaktr.
Ar Hizmet Filmi 
Ar hizmet film sektörü, temel olarak, seraclk, tunel (tunnels) ve sera örtüsü yapm kullanmna ayrlm bulunan filmlerin üretimini kapsamaktadr. Tarmsal film, son ylarda, ülkemizde, yllk yaklak % 10’luk bir büyüme hzna eriebilmitir.
Polimer maliyetinin art nedeniyle, çifçiler, giderek artan ekilde UV stabilize film kullanmna yönelmektedir. Bu tür film, standart stabilize olmayan filme kyasla daha pahal olmakla birlikte, daha uzun bir kullanm süresine sahip olmas nedeniyle ekonomik açdan çekici olmaktadr.
Tarmsal film talebinin, Türkiye’de, uzun dönemde özellikle GAP projesine ve Kuzey Afrika ve dier ülkelere olan ihracatn artna bal olarak istikrarl bir art gösterecei beklenmektedir.
Ar hizmet film sektörü, ülkemizde, sera ve örtü filmlerine ilaveten, pek büyük miktarda olmasa da sulama ilerinde kullanlan geni çapl katlanabilir su borularnn üretim faaliyetini de içine almaktadr. Bu türde pratik kullanm kolaylna sahip borularn, tarlalara su temin edilmesinde kullanlmas, su kayplarn da en aza indirmektedir. böylece, sözünü ettiimiz tür su borular, geleneksel sulama araçlar olan açk su kanallarnn yerine geçmekte olup, kullanmnn giderek yaygnlaaca düünülebilir.
Ar Hizmet Torbalar 
Ar hizmet torbalar, genellikle, gübre ve kimyasal madde üreticileri tarafndan kullanlmaktadr. Bu kullanm tama kapasiteleri 25-50 kg civarnda olan torbalar için azalma eilimi göstermektedir. Gübre ve Kimyasal madde üretimindeki artn sürükleyici unsurlardr. Buna bal olarak, AYPE’den yararlanlarak üretilen ar hizmet torbalarnn ülkemizdeki kullanmnn istikrarl bir biçimde artmaya devam edecei tahminlenmektedir.
Hafif Hizmet Torbalar ve Paketleme Filmleri 
Hafif hizmet torbalar ve paketleme filmleri sektörü çou ürünün endüstriyel olmayan mallar ve gda maddelerinin paketlenmesinde kullanld bir sektördür. Hafif hizmet torbalar, genellikle sat yerlerinde gda maddelerinin paketlenip, tanmasnda kullanlmaktadr. Eskiden, çounlukla, gazete katlarndan yaplm torbalar ile görülen bu hizmetin yerini giderek hafif hizmet torbalar almaktadr. Torba olarak kullanmnn yansra, hafif hizmet filmlerinin, otomatik paketleme techizatlarnda kullanld da bilinmektedir. Buna ilaveten, otomatik olmayan çeitli kullanmlar da bulunmaktadr.
Shrink film, Türkiye’de ksmen yenidir ve paketleme endüstrisinin gün geçtikçe gelimesine paralel olarak geni bir kullanm alan bulmaktadr. Genellikle, Bat Avrupa’ya ihraç edilmekte olan çöp torbalar üretimi de her geçen gün artmaktadr. Baz uygulamalarda bir miktar AYPE döküntüsü, bir karm olarak kullanlmaktadr. AYPE ürünlerinin, yeniden kullanma devri Türkiye’de henüz emekleme aamasndadr. Ancak, unu önemle belirtelim ki, özellikle, çöp torbas üretiminde, yeniden kullanma büyük önem verilmektedir.
Et ürünleri, peynir, zeytin ve muhtelif donmu gda maddelerinin paketlenmesinde kullanlan ekstrüksiyon filmlerinin (co-extruded films) üretimi, paketleme       alanndaki gelimeler kapsamndadr. Ekstrüksiyon filmleri AYPE/inomer/polyamide veya AYPE/YYPE’dir. Dier rakip filmleri, EVA/ianomer/polyamide ve ionomer/polyamide temeline dayanan ürünlerdir. Süpermarketler sayca artt ve paketlenen gdalarn oran yükseldii için hafif yük paketlenmesine ilikin uzun vadeli potansiyel yüksektir.
Tüm ana gda kalemlerinin cari, olarak % 40’nn paketlenmekte olduu tahmin edilmektedir. Ülkemiz için geçerli olan bu durum, ihracatmzn sadece büyük yerleim merkezleri üzerinde younlaan gda üreticileri, ürünlerini artk küçük yerleim yerlerine hatta köylere dahi datmaya balamaktadr.
Enjeksiyon Kalplama / iirme Kalplama 
Önemi dierlerine göre nispeten daha az olan bu sektör, basit ev gereçlerinin üretimini gerçekletirmektedir. Bunlardan, örnein, ykama kaplar ve kovalar enjeksiyon kalplama yoluyla üretilir iken, ev tipi sv deterjanlarn ieleri ise kaliplama yöntemi ile elde edilmektedir. Buna ilaveten, AYPE, belirli oranlarda buz dolaptaki metal raflarn d kaplamasnda kullanlmaktadr. Bu sektörün, piyasann gelimesi ile paralel olarak istikrarl bir ekilde büyüyecei tahmin edilmektedir.
Tel ve Kablo 
Tel ve Kablo sektörü, Türkiye’de AYPE’nin en küçük tüketicisi durumundaki bir sektördür. Bu sektör, tellerin ters koullara maruz brakld, çapraz balantl polietilenin ve karbon siyahi yüklü AYPE gibi polimerin özel türlerini kullanmaktadr. Baz özel, yar-kondüktif AYPE’ler voltaj ini-çklarn en aza indirgemek amacyla orta-gerilim tellerinde (hatlarnda) kullanlmaktadr. Ülkemizde, sözü edilen tüm bu özel AYPE ve AYPE bileenleri ithal edilmektedir.
LAYPE, AYPE ile mukayese edildiinde; eit younluklarda daha yüksek erime noktas, daha fazla uzama ve delme dirence, daha iyi scaklk yapkanl, uzunlamasna yrtlmaya kar daha yüksek direnç gibi avantajlara sahiptir. Çok iyi fiziksel özellikleri nedeniyle LAYPE, yüksek basnçta üretilen polietilenin kullanld bir çok alanda kullanlabilmektedir. Ultraviyole dayankl seralk film, ar hizmet torbas, kablo izolasyonu, baz boru tipleri vb. ürünlerin elde edilmesinde LAYPE belli oranlarda kullanlabilmektedir. Tüketilen LAYPE’nin tamam, belli baz spesifik film uygulamalarnda AYPE ile bir karm olarak kullanlmaktadr. Genellikle, AYPE/LAYPE oran olarak 80/20’lik bir karm kullanlmaktadr. Baz LAYPE ürünleri ise, belli baz film uygulamalarnda YYPE ile bir karm elde etmede kullanlmaldr.
Dünyadaki çeitli uygulamalarda LAYPE kullanmnn yaygnlamas epeyce bir zaman almtr. Zira, film dönütürücüleri ve torba tüketicileri filmleri, kiloyla satn almaya almlard; bu nedenle filmlerin inceltilmesi için tevik bulunmuyordu. Buna ilaveten, tüketiciler, yava yava bu karmlar benimsemi ve birçok durumda bu tür filmleri talep etmektedir. LAYPE karmlar, tarmsal filmlerde olduu kadar elde edilebilecei varsaymndan hareketle, LAYPE’nin aama aama AYPE’nin ticaretine girecei tahmin edilmektedir. 1990’larn sonuna doru LAYPE, toplam AYPE/LAYPE kullanmnn % 20-40’na ulaacaktr. Söz konusu oran üzerindeki etken faktörler, nispi fiyat bulunabilirlik ve pazarlama çabalar olacaktr. AYPE’nin LAYPE tarafndan nüfuzu, toplam tonaj tüketiminin dümesiyle sonuçlanacaktr. Zira filmlerin hafifletilmesi ve inceltilmesi, polimerin arlk birimi bana düen film alannn artmas anlamna gelmektedir. Gelimi piyasalarda, AYPE/LAYPE karmnn birim arl bana düen film alanndaki art, uygulamaya bal olarak % 0-30 arasnda deiim göstermektedir.
Yurt dnda oldukça yaygn bir kullanm bulunan LAYPE’nin Türkiye’de üretimi yoktur. Son yllarda, yalnzca film üretiminde kullanlan LAYPE’nin temini ancak ithalat yolu ile mümkün olmaktadr.
YYPE 
YYPE, alçak basnç altnda ve katalizörlerin varlnda etilenin polimerizasyonu ile elde edilmektedir. Bir etilen türevi olan YYPE, toz veya granül halinde üretilir.           60oC‘nin altnda çözücülerin çounda çözünmeyen YYPE, suya ve inorganik tuzlarn su çözeltilerine kar dayankldr. YYPE’nin dier bir önemli özellii de, ya ve parafin yapl maddelerden etkilenmemesidir. YYPE’nin kullanm alanlar arasnda; enjeksiyon kalplama ürünleri, iirme kalplama ürünleri, film ve levha üretimi vb. bulunmaktadr. Genel olarak, YYPE tüketiminin iki temel yolu ierme kalplama kaplar ve enjeksiyon kalplama kasalardr.
iirme Kalplama 
Bu sektör, tipik olarak 0,5 litreden 200 litreye kadar deien kaplarn üretimini içermektedir. Bu kaplar üstü açk veya vida tapa ile kapal olabilir. Üstü açk kaplar, macun ve toz paketleme ve ulamnda kullanlmaktadr. Tepesi kapal olan kaplar ise kimyasal ürünlerde dahil olmak üzere pek çok çeit sv için kullanlmaktadr. Üstü kapal ufak kaplar; böcek zehiri, motor ya, asitler ve mürekkepler gibi çeitli ürünlerin paketlenmesinde kullanlmaktadr. iirme kalplamal küçük kaplarda sertlik önem kazandnda bir miktar YYPE, AYPE ile bir karm oluturmakta kullanlmaktadr.
Baz uygulamalarda yüksek molekül arlkl, YYPE kullanlmaktadr ancak toplam YYPE’e kullanm içinde bu yüksek molekül arlkl YYPE’nin paynn % 10’u geçmedii tahmin edilmektedir. Türkiye’de bu sektörün son alt ylda iki misli büyüdüünden hareketle, sanayii gelime ile uyumlu bir gelime gösterdii söylenebilir.
Enjeksiyon Kalplama 
YYPE’ye bal enjeksiyon kalplama sektörü temel olarak unlarn üretimini kapsamaktadr:
-ie ve balk, sebze, meyve, ekmek vb. dier ürünlerin paketlenmesinde kullanlan kasalar;
-Özellikle, sulamada kullanlan su borular,
-iirme kalplamal kaplar için tapa, kapak ve kulplar
Ülkemizde, enjeksiyon kalplamann (YYPE ile ilgili) % 80 veya daha fazlas, cari olarak, alkollü içki, merubat ve maden suyu iesi kasalar üretiminde kullanlmaktadr. una dikkat edilmelidir ki, YYPE ile üretilen ie kasalar 10 yla ulaan bir hizmet ömrüne sahiptir. Dolaysyla, önümüzdeki birkaç yl içinde bu sektörde bir yavalama beklenmektedir. Dier mallarn tanmasnda kullanlan enjeksiyon kalplama kasalarnn artan kullanmnn ie kasas sektöründeki yavalamay telafi etmesi beklenebilir.
Bu sektör (ülkemizde) enjeksiyon kalplama kasalarna geçii hzlandran belli bal neden tahta olanlara nazaran daha üstün kalitede olmasdr.
Öte yandan, ülkemizde, bu sektörde, merubat firmalarnn dndaki kasa piyasas, tüketici says ve temel dizayn açsndan çok dank durumdadr. Ayrca enjeksiyon kalplama sektörü içerisinde, fitinglerin ve kapaklarn nispeten önemsiz bir konuma sahip olmaya devam edecekleri beklenebilir.
Film 
Ülkemizde, örme çuval ve dier dokumalar için düz ve uzun filmleri de kapsayan film üretimi, geçtiimiz be yl zarfnda önemli bir gelime göstermemitir. leriye yönelik büyümenin de yava olaca sanlmaktadr. Örme çuval ve dokumalar için YYPE talebi, ülkemizde bu sektördeki toplam polimer gereksiniminin % 40’n oluturmaktadr.
Yeni Gelimeler 
Boruda temel sorun, gaz orularna ve fitinglere ilikin, üzerinde anlamaya varm detayl tanmlarn youkluudur. Bu gaz borular Türkiye’de üretilecek ise ki bu durum, boru üreticilerinin çkarlar dikkate alndnda kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda istenen özellikte reçine yurt dndan ithal edilmek durumundadr.
Alçak Younluklu Polietilen Üretimi (Aype) 
Günümüzde Avrupa Topluluunda alçak younluk polietilen üreten 19 imalatç bulunmaktadr. Bat Avrupa alçak younluk polietilen üretiminde dünya üretim kapasitesinin % 39,5ini bünyesinde bulundurmaktadr. Bat Avrupa’y % 23 ile Kuzey Amerika, % 11,5 ile Japonya, % 13,5 ile Dou Bloku ve % 12,5 ile dier ülkeler izlemektedir. Alçak younluk polietilen üreten firmalar
Toplulukta;
-Özel sektör kimya teebbüsleri,
-Çok uluslu irketlere bal kurulular ve,
-Devlet sektörü petrol ve kimya kurulular
olmak üzere üç grupta faaliyet göstermektedirler. lk iki grubun geliimini üçüncüye göre daha hzl olmaktadr. Özellikle entegre tesislerdeki maliyet avantaj ile baz üretici ülkelerin istihdam, d ticaret ve döviz sorunlar nedeniyle uyguladklar tevik edici ekonomi politikalar bu yönde gelimeye zemin hazrlamaktadr.
Yüksek Younluklu Polietilen (Yype) Üretimi: 
Enjeksiyon, kalplama türleri, film yapm, ie, varil, leen gibi ambalajlama alannda kullanlan YYPE üretiminin yaklak dörtte biri gelimi ülkelerde tüketilmektedir. ABD ve AT’nin yan sra Arjantin, Bolivya, Çin, Ekvator, Hindistan, Endonezya, ran, Irak, Malezya, Meksika, Katar, Filipinler, Suudi Arabistan ve Tayland YYPE üretiminde büyümeyi hedefleyen ülkeler olarak görülmektedir.
Polietilen (Pe) Geri Kazanm 
PE en çok kullanlan plastik türüdür. Plastik ielerin, filmlerin plastik örtülerin ambalaj malzemesinin büyük bir çounluu bu plastikten yaplr. Esnek hortumlar, bidon, oyuncaklar, çamar suyu, deterjan, ampuan, motor ya ieleri vb. ambalaj malzemeleri üretiminde kullanlmaktadr.
PE’ler granül haline getirdikten sonra ikinci ürünler olarak kullanlmaktadr. Polietilen geri kazanm ileminde gelen malzeme ayklandktan sonra krma makinas ile krlr. (5-6 mm boyutunda çapaklar halinde) makinadan çkanlar suya atlr. Özgül arlnn (0,91) az olmas nedeniyle polietilen su yüzeyinde kalr. PET, PVC, PS gibi maddeler çöker, PP çökmez. Çkan malzemeler kurutma makinasnda kurutulur. Bask ilemine geçirilir. Veya granül / çopak halinde salnr. Granül halindeki plastiklerden plastik torbalar, sera örtüleri, deterjan ieleri, çöp kutular, çöp torbalar vb. ürünler üretilebilir. Ülkemizde PE geri dönüümü yaygn olarak yaplmaktadr. Polietilen genel olarak alçak younluk polietilen AYPE (LDPE) ve yüksek younluk polietilen YYPE (HDPE) olarak iki türde elde edilmektedir.
Düük Younluklu Polietilen (LDPE) 
En önemli kullanm alan film üretimidir. Film kullanmnn % 50’si gda ve endüstriyel ürünlerin paketlenmesinde ve geriye kalan dier ksm ise tarmda kullanlmaktadr. Tarmda kullanlan LDPE, seraclk, tünel ve sera örtüsü yapm kullanmna ayrlm bulunan dayankl filmler ile genellikle gübre ve kimyasal madde üreticileri tarafndan kullanlan dayankl torbalardan olumaktadr.
Yeniden ileme tesislerinden LDPE içindeki kirletici maddeler elde ayrlr. Ve LDPE tozlatrlr. Daha sonra ykanr ve petlet haline getirilir. LDPE’nin dier kulanm alanlar kamyon oförlerinin kulland halatlar ve kark plastik ürünleridir.
Yüksek Younluklu Polietilen (HDPE) 
Yüksek younluklu polietilenin özellikleri üretilecek ürüne bal olarak deiir. HDPE’den üretilen en yaygn ürünler; deterjan ieleri ve motor ya kaplardr. Deterjan ieleri balca üç tabakadan oluur. Orta tabaka geri kazanlan plastikten yaplr. Ham plastikten oluan iç tabaka d etkilere kar salam bir engel oluturur. D tabaka ise üniform renk ve görünü salar.
POLVNL KLORÜR VE VNL KOPOLMERLER 
Vinil polimerlerine her ne kadar polivinil klorür hakim ise de, aslnda monomeri vinil klorür, vinil asetat ve vinilden klorüre dayal reçine ailesidir. Bunlara ilave olarak bu türler ayrca PVC kopolimerlerini, klorlandrlm PVC, Polivinil Alkol, Polivinil Butiral ve Polivinilinder, Florürleri de içermektedir.
Kimyasal olarak inört olup, suya, asitlere, alkalilere oksitlenmeye ve d etkenlere kar dayankldr. Yumuaktan serte, deien, mat ve effaf olarak bütün renkleri mevcuttur.
Belli bal dört üretim prosesi vardr;

 • Mikro süspansiyon: Tane boyutu 1-3 mikron arasnda deien polimerler üretilir. Ve bunlar plastisol ve organosollerde kullanlr.
 • Kütle polimerizasyonu: Monomer, su ve dier ortamlarn yokluunda polimerize ediler. Ksmi polimerizasyon ilk safhada oluur. Polimer, reaksiyona girmemi monomerden arndrlarak elenir ve snflandrlr.
 • Emülsiyon prosesi: Süspansiyon prosesine benzemektedir. Emülsiye edici katlar daha büyük miktarlarda kullanlmaktadr. Tane boyutu 0,5 mikron veya daha küçük olabilir. Plastisol ve orgonosol yapmnda kullanlmak üzere toz halinde de bulunabilirler.
 • Solüsyon Prosesi: Monomerler çözücülerde eritilir. Ve polimerize edilirler. Erimeyen polimerler tortular. Ve çözücüden arndrlr. Proses erime kabiliyeti ve film haline gelme özelliine sahip polimer ve kopolimerlerin üretiminde kullanlmaktadr.

PVC Bileik Hazrlama 
PVC sl olarak hassas bir termoplastik polimerdir. Son ürüne dönümesini salamak ve özelliklerini gelitirmek için baz katklarn eklenmesi gerekmektedir. En eski bileik hazrlama tekniinde, reçine yüksek devirli bir kartrcda yorulmakta ve elde edilen bileik ya son ürün olarak ilenmekte, ya da granül halinde getirilerek bir sonraki ilem için soutulmaktadr. Katklar u ekilde gruplandrlrlar.
Oksitlemeyi önleyiciler, metal aktifliini gidericiler, plastikletiriciler, kaydrclar, dolgu ve darbe dayanmn artrclar, boyar maddeler, alevlenmeyi geciktiriciler, statik elektriklenmeyi önleyiciler, kimyasal iirme maddelleri, çapraz bal organik peroksitler, vb.
leme Teknikleri 
Vinil polimeri tek veya çift vidal ekstruderlerde ekstrüzyon, enjeksiyonla kalplama, levhay syla ekillendirme, iirerek kalplama kalenderleme ileme teknikleriyle ilenebilirler. Vinil polimerlerin plastikletiriciler içerisinde oluturduu dispersiyonlar olan pastalar ise döndürerek kalplama, scak daldrmayla kalplama, scak ve souk daldrmayla kaplama, sprey kaplama, kuma ve kat kaplama teknikleriyle ilenirler. Söz konusu uygulamalar srasnda pastalar, uygun plastikletiricilerle kartrlarak plastisol orgonasol, plastijel, orgonojel ekillerinde kullanlrlar.
Kullanm Alanlar 
PVC yaygn olarak su temine, datm ve zirai sulamada kullanlan basnçl sert borular imalinde kullanlr. Kanalizasyon, elektrik kanal ve telefon kanallar olarak ise basnçsz PVC borular kullanlmaktadr. Klorlu PVC ise evlerde scak su sistemlerinde, ayrca binalardaki pencere çevresi, oluk, bina içi süslemeler yer karolar yer döemesi tel, kablo ve buzdolab contalar, mutfak eyalar, nakil vastalardaki döeme, taban paspaslar, araba kablolar, arabann iç ve d aksesuvarlar, gda maddeleri ayakkab ve d giyim, plak, spor eyalar ve oyuncak yapmnda kullanlr.
Bunlardan ayr olarak yapkan, boya, kuma ve kat konularnda polivinil asetat (PVAC) latex veya emülsiyon olarak kullanlmaktadr.
Polivinil Butiral lamine edilmi emniyetli cam yapmnda yapkan olarak ve çelik ykama primeri olarak kullanlmaktadr. Formal polivinil ise sya dayankl tel izolasyonunda kullanlr.
leme Metodlarna Göre Tüketim 
En çok kullanlan plastik türlerinden biriside, ksaca PVC denilen
polivinilklorürdür. PVC vinilklorür monomerin, basnç, scaklk ve katalizörlerin etkisi altnda polimerizasyona urayarak, toz halinde elde edilen homopolimer ve kopolimeridir. Termoplastik ürünlerin yapmnda kullanlmak istenilen karmlarn elde edilmesi için toz halindeki PVC, gerekli katk maddeleri ile kartrlmaktadr.
PVCi’nin birçok kullanm alan içerisinde en önemlisi inaat sektörüdür. Sulama ilerinde kullanlan basnçl sert borularn yansra elektrik ve telefon kablolar gibi basnçsz kullanm alanlarnda bulunmaktadr. Ayrca, montaj sanayiinde, giyecek sanayiinde, ev eyas olarak, oyuncak ve paketleme sanayiinde, otomobil ve elektrik oldukça yaygn olarak kullanlmaktadr.
Boru 
Boru piyasas, üç temel kategoriye ayrlabilir
-Basnç borusu
-Drenaj borusu
-Sulama borusu
Türkiye’nin alt yapsn modernletirilmesi, konut sektörünün ve tarmn gelitirilmesi dorultusunda PVC boru piyasasnda hzla gelimitir. Buna ilaveten 1980-1985 arasnda dönemde Arap körfezinde özellikle, Suudi Arabistan’da ki inaat patlamas srasnda, Türkiye’nin boru üreticileri, bu bölgeye büyük hacimlerde PVC borusu ihraç etmilerdir. Halen bu ihracat patlamas durmu olmasna ramen, Kuzey Afrika ve Msr’a sat devam etmektedir. ran-Irak sava, özellikle, sulama borularnn satn engellenmise de savan, sona ermesi Türk boru ihracatçlar için önemli frsatlara yol açabilir.
Türkiye PVC endüstrisindeki yaygn inanç odur ki, cari yüksek PVC reçinesi fiyatlar, küçük ölçekli, düük kaliteli boru üreticilerini piyasadan çekilmeye zorlayacaktr. Bu durumda, kaliteli üretiminde bulunan üreticilerin pazar paylarn artrmalarna yol açacaktr.
Türkiye’de boru piyasas, u anda ekonomideki nakit sknts nedeniyle bir durgunluk içinde bulunmaktadr. Bu durum özellikle kamu ve belediye fonlu projeler için söz konusudur. Ve basnçl boru ve sulama borular kesimini etkilemektedir. Drenaj boru sektörü ise istikrarn korumaktadr.
Basnçl Boru 
Türkiye’de boru piyasasnn bu kesiminde rekabet çok youn bir durumdadr. Bu borularn üreticileri açsndan temel sorun, borularn önemli bölümünün kamu ihaleleri için satn alnmas ve devletin ödemelerinde gecikmesidir. Reçine fiyatlarnn hzla artt ve kredi maliyetlerinin çok yüksek olduu bu ortamda, üreticinin ihalelerde zarar etmesi her an mümkündür. Asbest-çimento ve demir boru rekabetinin etkisi ile baz firmalar 90 mm den büyük çapl boru üretimini keserek, daha küçük çapl borularda kar oran daha düüktür. Zira, ekmek, enerji ve sabit maliyetler tüm borular üretimi için ayn olduundan çap daralrken birim maliyetler yükselmektedir.
Drenaj Borular 
Düük kaliteli ürünlerin iddetli rekabetine ramen inaat sektöründe son zamanlarda gözlenen canlanma, boru satlarnn artmasna yol açmtr.
Sulama Borular 
Tarm sektöründeki nakit sknts, sulama borular ve donanm satlarn frenlemektedir. Uzun vadede, tarm kesiminin modernizasyonu ve GAP projesinin bu piyasay uyaraca vechile, sulama borular sat canlanacaktr.
ieler 
Geçtiimiz yedi yl zarfnda reçine tüketiminin 20.000 metrik tonluk seviyesine ulamas, ie üretimini hzla artrmtr. PVC ile üretilen ieler gda ve gda d ürünlerin paketlenmesinde kullanlmaktadr. Bu ürünler unlardr:
-    Bitkisel yalar
-    Maden suyu
-    ampuanlar
-    Deterjanlar
Ana rekabet camdan ve son birkaç yldan beri PET’den gelmektedir. PVC ie kullanan bitkisel ya firmalarnn büyük bir ksm ielerini satn almaktadr. Bu genellemenin en önemli istisnas salattr. Büyük maden suyu firmalar kendi ielerini üretirlerken, ufak firmalar gereksinimlerine göre ielerini satn almaktadr. ampuan ve deterjan ieleri ise allageldik ie imalatçlarnca üretilmektedir.
Paketlemede uzmanlaldkça, PVC ie piyasasnn kararl büyümeye devam edecei tahmin edilmektedir. Antk PETKM gdaya ilikin PVC reçinesini üretttiinden ie üretimi artabilir. Gerek gda gerekse gda;d kullanm olan ielerle ilgili bileim, ya bileim olarak ithal edilmekte veya yerel olarak bir araya getirilmektedir.
Ayakkab 
Enjeksiyon kalplama ayakkablar ve sandaletler toplumun gelir düzeyi düük kesimlerine satlmaktadr. Plaj sandaletleri gerek yurtiçi piyasa gerekse turistlere sat için üretilmektedir. Ayakkablarn üretiminde kullanlan PVC reçinesinin kesin deerleri, piyasann dankl ve bileimin bamsz bileim imalatçlarndan satn alnmasn nedeniyle bilinmemektedir. Ayakkab üretimi özellikle yoksul kesimlere yönelik olarak artmaya devam edecektir.
Deri Kuma 
Deri kuman Türkiye’de araba kaplanda dekoratif olarak ve ucuz el çantalarnda kullanlmas nedeniyle deri kuma talebi yükselmeye devam edecektir.
Profiller 
Profiller kategorisine su yolu, oluk, duvar kaplamas pencere-kap doramalar ve rulo pancurlar girmektedir. Saylan ürünlerin üretimi (pencere ve kaplar hariç) Türkiye’de yaklak 5 bin ton reçineye ulamtr. Gelecee ilikin gelime, inaat sektöründeki ve ortadou ülkelerine yaplan ihracattaki artla paralellik arz edecektir. Yurdumuzda PVC’den pencere ve kap doramalar imalat oldukça yenidir. Bu ürünlerde reçine kullanm sras ile 2 bin ve 3 bin tondur. PVC pencere kaplamalar, ahap veya aliminyum doramaya olanlarna nazaran daha pahaldr.
Toplam pencere kaplama piyasas yaklak 10 milyon m2 dir. Ancak sadece PVC pencereleri 100 bin m2 ye ulamaktadr. Türk üreticileri, yerli tüketimde yava bir yükselme beklemekte ve körfez ülkeleri ile Msr ve Bat Avrupa piyasalarna ihracata çalmaktadrlar.
Dierleri 
“Dierleri” sektörü, temel olarak, tel ve kablo endüstrisi (izolasyon ve tecrit malzemesi olarak ve ev gereçlerindeki baz kullanm alanlarndan olumaktadr.
Polivinil Klorür (PVC) Üretimi: 
ICI ve ENI-Chimica firmalarnn birlemesiyle PVC alannda talya, Almanya, Fransa, ngiltere’de birçok ortak teebbüsleri (Joint Venture) görülmeye balanmtr. Bunun nedeni PVC’nin en eski standart plastik olmasna ramen teknik ve ekonomik önemini yitirmesidir. PVC’nin kullanld yeni özel ürünlerin gelitirilmesine yönelinmitir. Bu da baz sorunlar ortaya çkarmakla birlikte PVC’nin gelecei oldukça parlak görülmektedir.
PVC’nin kullanm alanlar film, kaplama malzemesi, boruluk, tabaka ve kalplama olmak üzere çok çeitlidir. PVC kaynakl mamüller inaat, elektrik-eletronik, döeme, otomobil, tüketim mallar ve paketlemede yaygn olarak kullanldndan PVC üretimi gelimekte olan ülkelerde tevik edilmektedir. Cezayir, Arjantin, Brezilya, Çin, Ekvator, Msr, Hindistan, Endonezya, ran, Irak, Kore, Meksika, Nijerya, Filipinler, Suudi Arabistan ve Tayland PVC üreten gelimekte olan ülkelerdir. Sanayilemi ülkelerde PVC üretimi kapasite fazlal ve çevre koruma sorunlar nedeniyle “doygun” bir sanayi konumundadr.
Polivinilklorür (PVC) Geri Kazanm 
Birçok kullanm alan içerisinde en önemli olan inaat sektörüdür. Sulama ilerinde kullanlan plastik boru yapmnda elektrik ve telefon kablolarnda, ev eyasnda, oyuncak ve ambalaj sanayiinde, montaj sanayiinde, yiyecek sanayiinde, paketleme ilerinde, otomobil sektöründe yaygn olarak kullanlmaktadr. Gda ambalajlamada sert PVC s ile ekillendirilerek margarin, tereya benzeri ürünlerin ambalajlanmasnda geni ölçüde kullanlmaktadr. PVC’nin geri kazanlmasndaki en büyük engel toplama ve ayrmadr. Günümüzde ayrmann çou elle yaplmaktadr. Geri kazanlan ve ilave herhangi bir katk gerektirmeyen yüksek kaliteli bir plastik olmasna ramen toplanmas ve ayrlmas pahaldr.
Kullanlm PVC ambalaj artklar temizlendikten ve toz haline getirildikten sonra ikinci ürün olarak kirli su borular, yiyecek konulmayan kaplar, du perdeler, bahçe su hortumlar, çiçek kaplar, oyuncaklar, marley ve çeitli dolgu malzemelerinin üretiminde kullanlr. Geri kazanlm PVC’den yaplan drenaj borusu rittigs (balanm elemanlar) gibi ürünlerin çok iyi bir pazar vardr.
POLSTREN (PS) 
Polistiren çok yaygn olarak kullanlan bir plastik türüdür. Kolay ilenmesi ve uçuculuu sayesinde kat, tahta ve metallerin yerini almtr.
Kristal (genel amaçl) polistiren effaf ve salam bir malzemedir. Söz konusu plastiin younluu 1,06 gr/cm3 gerilme dayanm 8000 psi, vicat yumuama noktas 106o C, izod darbe dayanm 0,2-0,5 ft.1b/inç, uzamas % 3, esneklik modülü 450000 psi’dir. Bu özellikler molekül arlna ve kullanlan katklara bal olarak deiir. Ancak genel maksatl polistirenin UV na, baz kimyasal maddelere ve yiyeceklere kar dayankll azdr. 106o C gibi bir düük vicat scakl da yaygn olarak kullanmn engeller.
Darbeye dayankl PS’ler kütle polimerizasyon ile elde edilir. Ayrca prosese elastomerler ilave edilir. Belli bal iki proses vardr. Birincisi kesikli proses olup sulu bir süspansiyon içinde gerçekletirilir. kincisi ise devaml bir proses olup, reaktörlerde gerçekletirilir. Polistirene kauçuk eklenerek, darbe dayanm daha iyi, sertlii daha az bir ürün elde edilir.
Genel amaçl ve darbeye dayankl türler enjeksiyon kalplama veya ekstruzyon metodlar ile ilenirler. Enjeksiyon scakl 380-400 F arasnda deiir. Ayrca erime aklar çok deiik aralklarda olan ve deiik sahalarda kullanlabilen PS’ler mevcuttur. Bu ürünün sertlii ve ileme kolayl yüksek veya alçak basnç prosesi ile köpük imalinde kullanmn kolaylatrmaktadr. Genel amaçl ve darbeye dayankl türlerden levha, profil ve boru imal edilebilmektedir. Kristal polistiren darbeye dayankl türle birlikte ekstrüzyonuyla, parlakl iyi olan levhalar elde edilir. Ayrca polistirenin dier maddelerle de harmanlanarak ilenmesi mümkündür.
Yeni bir uygulama sahas da ekstrüzyon;sl ekillendirme (termoforming) ilemidir. Bu ilemde, ekstrüzyon donanmnn boyutlar artmakta; vida çap 6 inç ve L/D oran 32:1 olan ekstruderler levha imalinde kullanlmaktadr.
Kullanm Alanlar 
Ekstrüzyon uygulamalar polistiren tüketiminin 1/3’nü kapsamakta   ve enjeksiyon uygulamasna kyasla daha hzl olarak büyümektedir. Ekstrude edilmi profiller, ayna ve resim profillerinde ve inaatta çok geni tüketim sahas bulmaktadr. Et ve yumurta kutular, ekstrude edilmi PS levhadan sl ekillendirme ile elde edilir. nce çeperli ielerin ambalaj içinde bu ürün yaygn olarak kullanlr.
Çift yönlü oryente edilmi filmler, ekstrüzyonun en yaygn kullanm alandr. Salaml ve parlakl, oriente edilmi PS’nin, et tepsileri, ie kapaklar, pasta, çikolata ve eker paketlerinde yaygn olarak kullanmn salar. PS’den imal edilen paneller, oda ayrcs, du kapaklar ve aydnlatma panelleri olarak kullanlr.
Enjeksiyon kalplama ürünleri ise havalandrma üniteleri, buzdolab ve dondurucu parçalarnn imalinde kullanlr. Ayrca radyo, TV, stereo kapaklar imalinde de yaygnlamakta olan bir uygulamadr.
Alevlenmeyi önleyici katklar içeren reçineler, bu ürünün TV kutusu imalinde kullanmn kolaylatrr. Darbeye dayankl PS, ev aletleri, ayakkab topuklar, oyuncak ve kapak imalinde kullanlr.
Genel amaçl PS ile ayrca tbbi cihazlar, cam kesitli kutular, taraklar, ieler imal edilir. Köpük polistiren ise izolosyonda, inaatta ve paketlemede yaygn olarak kullanlr
Bütadien;stiren polimerleri 
Bu reçineler, stiren grubunun bir üyesi olup, parlaklklar ve darbe dayanmlar fazladr. Bu nedenlerle çeitli kutu ve yiyecek kutular imalinde kullanlrlar. Bu polimerler ekstrüzyon, enjeksiyon ve iirme teknikleriyle ilenirler. Ayrca bu reçinelerin oyuncak imalinde olduu gibi tp sahasnda da kullanm genilemektedir.
leme Metotlarna Göre Tüketimi Polistiren (PS) 
Stirenin polimerizasyonu sonucu elde edilen polistiren, PVC gibi çok çeitli kullanm alan bulunan bir termoplastik türüdür. Antiok, kristal ve köpük gibi üç ayr türde üretilen polistirenin ilenmesi kolay ve ucuzdur. Bu özellikleri ile polistiren, kat, tahta ve metallerin yerine ikamet edilmektedir. Genel olarak aromatik ve klorlu çözücülerde çözülen polistiren; su buhar, oksijen ve azot benzeri birçok gaz kolaylkla geçirilir.
Polistiren, film, levha yapm, kat ve kuma kaplamalar, köpüklü izolasyon levhalar yapm, aydnlatma malzemeleri, buzdolab-çamar makinesi parçalar, batarya kutular, radyo ve televizyon kasalar; oyuncak ve ev eyas yapm gibi alanlarda yaygn ekilde kullanlmaktadr.
HIPS ve GPS, çok saydaki firmaca üretilmektedir.
HIPS’nin ana kullanm alan TV kasas ve srt ile buzdolab srt ve iç yüzeyi gibi ev gereçlerindedir. Buzdolab piyasalarnda HIPS, ABS ile fiyat rekabetindedir. Bu ürünlerin ana üreticisi olan profilo, büyük boy buzdolaplarnn iç ksmlarn hala vitrifiye emaye ile kaplamaya devam etmektedir. Otomotiv sektöründeki kullanmna örnek olarak Tofa Fat için radyatör grilli üretimi gösterilebilir. Toplam polistiren pazarnn % 10-15’ini ve HIPS’in de önemli bir bölümünü oluturan ksm paketleme kaplarnn üretiminde “thermoformed” levha olarak kullanlmaktadr.
GPS, genellikle müzik ve video kaset kutularnn üretiminde kullanm alan fiyatna ve piyasa talebine bal olmaktadr. GPS’nin dier kullanmlar arasnda buzdolab kaplar ve raflar bulunmaktadr. Ev gereçleri, müzik donanm ve kasetlere ilikin genel üretim durumu yükselme trendi göstermektedir.
Polistiren (PS) Üretimi 
Sanayilemi ülkelerde ekonomik bunalmlardan olumsuz yönde etkilenen bir sektör olan polistiren, üretimi fazla hzl artmayan bir eilim göstermektedir. Enerji maliyetlerinin artmas nedeniyle yeni PS türü olan Expanded PS (köpük tipi) izolasyon alannda yaygn olarak kullanlmaktadr. Ancak iklimi lman olan gelimi ve gelimekte olan ülkelerde izolasyonda köpük kullanm pek hzl artmadndan yakn gelecekte de polistiren üretiminde art beklenmemektedir. Bununla birlikte dier polimerleri ile birlikte global olarak ele alndnda soutma ve paketleme alannda talep art görülmektedir. Kuzey Amerika ve AT dndaki üretici ülkeler Çin, Hindistan, Filipinler, Cezayir, Msr, ran, Kuveyt, Libya, Meksika, Suudi Arabistan ve Peru’dur.
AT ülkeleri arasnda en çok polistiren üreten ülke F. Almanya’dr. Bunu srasyla Fransa, enelüks, talya, ngiltere, spanya ve Yunanistan izlemektedir. spanya’nn polistiren üretiminde de gelimi AT üyesi ülkelerin yaklak yarya yakn üretim miktarn gerçekletirdii dikkat çekicidir. Polistiren’in önemli polimerleri Expandable PS (EPS) ile High Impact Polistiren (HIPS)dir. Dier polimerleri ise Acrylonitrile Butadiene Styrene Copolymers (ABS) ve Styrene Acrylanitrile Copolymer (SAN)dr.
AT’da en çok EPS üreten ülke F. Almanya ve Fransa’dr. Bunlar Belelüks, ngiltere, talya, spanya ve Yunanistan izlemektedir. Fransa’nn üretimi yldan yla art göstermektedir.
Polistiren (PS) Geri Kazanm: 
Evsel ambalaj atklar içerisinde en az rastlanan ambalaj türüdür. Yourt ve margarin kaplarnda youn olarak kullanlan polistirenin geri kazanm PE ve PP’de olduu gibi yaygn bir ekilde yaplmaktadr. Geri dönütürülen PS’ler ask yapmnda kullanlyor.
POLPROPLEN 
Polipropilen, yüksek saflktaki propilen gaznn basnç altnda, Ziegler-Natta katalizörleri yardmyla polimerlemesiyle elde edilir. Kristal yapl, 0,902 ile 0,904 g/cm3 younluklu bu polimer termoplastiklerin en hafiflerinden biridir. Erime noktas 325 ile 335o F arasndadr. Polipropilen, polar olmamas nedeniyle yüksek dielektrik katsaysna s izolasyon özelliine sahiptir. üphesiz ki polipropilen, yüksek fiyatl belirli özel tip plastikler gibi tüm kimyasallara kar dirençli deildir. Uygulamada deriik sülfirik asit, nitrik asit, potasyum bikarbonat kerosen ve karbon tetraklorür hariç dier tüm kimyasallara kar oldukça dayankldr.
Homopolimerin 73o F’de ortalama 17500 psi esneklik modülleri ve 4900 psi civarnda gerilme dayanmlar vardr. Dolgu maddeleriyle yaplan takviye ile esneklik modülü 350000 psi’ye kadar artrlabilir. Polipropilen % 80 sülfürik aside ve deriik hidroklorik aside 212o F’ye kadar dayankllk gösterir. Ayrca 175o F altnda organik çözücülere olan direnci de oldukça iyidir. Dier olefin reçineler gibi, oksitleyici asitler tarafndan yava etkilenir.
Polipropilenin 6 ay süre ile nemli bir ortamda depolanmas, arln % 0,1 den daha az bir oranda artrr. Organik bileiklerin polipropileni etkileme oranlar hayli düüktür. Absorblama olay scaklkla doru orantl ve çözücünün polarlk özellii ile ters orantl olarak deiir.
Polipropilen, termoplastiklere uygulanan bütün metodlarla ilenebilir. Enjeksiyonla kalplama tekniinde, çok küçük ayrntlar olan küçük kalplar kullanlarak yüzeyi oldukça düzgün, boyut kararll iyi olan parçalar imal edilebilir.
Polipropilen, termoplastiklere uygulanan bütün metodlarla ilenebilir. Enjeksiyonla kalplama tekniinde, çok küçük ayrntlar olan küçük kalplar kullanlarak yüzeyi oldukça düzgün, boyut kararll iyi olan parçalar imal edilebilir. Polipropilenden üretilen menteeler, 3 milyon kez bükülebilirler. Bunlar, kalplama-souk çalma ya da ekstrüzyon metodlar ile imal edilebilirler. Oryente polipropilen, fonografik plaklarn ambalajlanmasnda kullanlan büzgülü film üretiminde de kullanlmaktadr.
Elyaf, polipropilenin ekstrüzyandan sonra, hava ile soutulmu bir bölgede, ince meme balar içinden bir batan bir baa geçirilmesi ve bunu takiben bir ruloya sarlmasyla elde edilir.
Polipropilen dokuma olmayan kumalar, ince çekme veya eriterek; iirme metodu ile elde edilirler. Polipropilen s ile ekillendirilir, enjeksiyon kalplama veya ekstruzyon kalplama teknikleri ile köpürtülebilir.
Kullanm Alanlar 
Polipropilen, kabin kalplarndan ilaç kutularna kadar geni bir alanda, gerekli ve çok kullanl menteeler imalinde kullanlr. Berrak ve yumuak filmler gömlek ve çorap gibi ürünlerin, berrak ve daha sert filmler ise yemek ve sigara ambalajnda kullanlmaktadr. Müzik pla ambalajnda da polipropilen kullanlr. Ayrca polipropilen elyaf türü ile örme ve dokuma sanayiinde, hallarda ve döemecilik sanayiinde kullanlmaktadr.
Polipropilen dokuma olmayan kumalar ise, hal altl atlabilir hastane örtüsü ve atlabilir kundak bezi gibi ürünlerin imalinde kullanlmaktadr.
Polipropilen (PP) Tüketimi 
Polipropilen, propilenin polimerizasyonu ile elde edilmektedir. Bu yöntemde, yüksek saflktaki propilen gaz katalizörler yardm ve ar basnç reaktörlerinin de devreye girmesi ile polimerizasyona uramaktadr.
Polipropilenin, yüksek scaklkta çeitli kimyasal maddelerden etkilenmemesi kullanm alannn genilemesine yol açmtr. Bunun yansra, polipropilen, dier plastiklere nazaran daha hafif olma ve yumuama noktasnn yüksek oluu gibi özellikleri sayesinde, sigara ambalajlar ve müzik pla ambalajna kadar çeitli kullanmlara sahiptir. Bunlardan baka, sterilize edilebilen salk malzemesi, oru, profil, ince levha, ie, snai erit, balk a, halat çuval, çeitli ev ve mutfak eyas vb. ürünlerin yapmnda da kullanlmaktadr.
Polipropilenin çeitli kullanmlar aadaki biçimde gözden geçirilebilir; 
Dokuma Torba / Kumalar 
PP tüketimi ülkemizde, dokuma torba, kuma üretiminin hakimiyetindedir. u anda, Türkiye’de yaklak 1000 adet dairevi tezgah ve 200 adet de sulzer tezgah bulunmakta olup bunlarn saylar kararl bir art kaydetmektedir. Dairevi tezgahlar, dokuma çuval üretiminde, sülzer tezgahlar ise dokuma kuma üretiminde kullanlmaktadr. Tezgahlarda branda ve 1 metrik tona kadar dayankl jumbo torbalar imal edilebilmektedir. Kullanm türüne göre bu torbalar, açk dokuma (bitkiler için) veya kapal (çeitli kimyasal ürünler, gübre, mineraller ve un için) olabilir.
Buna ilaveten baz torbalar AYPE, AYPE/LAYPE karm veya dayankl katla iç yüzeyleri kaplanm (takviye edilmi) olarak imal edilmektedir. Baz üreticiler, PP veya AYPE kullanml çuvallar üretmektedir. Torbalarn bir ksm Türk piyasasna arz edilirken bir ksm da komu Arap ülkelerine, Güneydou ve Bat Avrupa’ya ihraç edilmektedir. Torba üretiminin büyük bir bölümü otomatik entegre tesislerinde gerçekletirilmektedir.
Enjeksiyon Kalplama 
Bu sektöre, Türk otomotiv akü üreticileri için akü kutusu üretimi egemendir. Bu sektör ikinci en büyük PP tüketicisidir. Akü üretimi, otomotiv üretimindeki arta ve araba/kamyon parkndaki genel büyümeye paralel olarak sürekli bir art kaydetmektedir. PP’nin akü kutusu kullanm dnda çeitli kullanm alanlar da bulunmaktadr.
Bunlar arasnda;
-Elektrikli süpürge aksam,
-Ykama (bulak ve çamar) makinelerinin sya ve deterjana dayankl,
-Mini çamar makinelerinin kasas
-Araba ve kamyonlarn talk-kaplamal polimer stc kutular
-Ev ve ofis vantilatör bçaklar
-Tekstil bobinleri bulunmaktadr.
Bioriyente (Bioriented) Fim 
Tekel’in yerli selofan kullanm nedeniyle sigara ambalaj filmi u anda ihraç piyasalarna satlmaktadr. Bioriyente PP filmine (BOPP) geçmek makine modernizasyonunu getirmektedir.
Türkiye’de BOPP’nin ana kullanm alanlar, gda, kraker, ekerleme ve fndk paketlemesidir. Paketleme piyasasnn BOPP tarafndan istila edilmesinin nedeni, selefon, PVC, filmi ve dayankl katlar gibi geleneksel paketleme maddeleri karsnda BOPP’nin fiyat rekabetidir.
Çeitli Filmler 
Çiçek ambalajnda ve gömlek gibi tekstil ürünlerinin paketlenmesinde kullanlan iirme film üretimine dayanan filmler, piyasaya henüz sunulmu olup talebi giderek artmaktadr. Piyasann dier ufak ayrntlar ise margarin kaplarnn üretimi için kullanlan syla-ekillenebilen yaprak ve dokuma aamalarnda monofilomen’in üretimidir.
Polipropilen (PP) Geri Kazanm 
Kimyasal özellikleri PE’ye benzer ancak yüksek scaklklarda çeitli kimyasal maddelerden etkilenmemesi kullanm alanlarnn genilemesine yol açmtr. Dier plastiklere göre daha hafif olmalar ve yumuama noktasnn yüksek oluu gibi özellikleri sayesinde, sigara ambalajndan müzik pla ambalajna kadar çeitli kullanm alanlarna sahiptir. Bunlardan baka sterilize edilebilen salk malzemesi, deterjan kutularnn kapaklar, margarin kaplar, sentetik elyaf, boru, profil, ince levha, ie, balk a, halat, çuval, çeitli ev ve mutfak eyas ve benzeri ürünlerin yapmnda da kullanlmaktadr. Hafif ve dayankl olmas ve geri dönütürülebilir özelliklerinden dolay, araba aküsü kutularnda, konteyner kapaklarnda, ie etiketlerinde, otomotiv sanayiinde de kullanlmaktadr. Granül haline getirilerek geri dönütürülmü PP’den sentetik hal taban çeitli plastik oyuncaklar ve krtasiye malzemeleri üretilmektedir.
POLETLEN TEREFTALAT 
ABD de en hzla gelien plastik olmutur. Her ne kadar 20 yl akn bir süredir elbise elyaf, lastik kordonu ve halclkta kullanyorsa da reçinenin ie olarak kullanlmaktadr.
Polietilen tereftalat (PET), termoplastikler arasnda oryente edilmi kristal yapda zayf asitlere, bazlara ve çou çözücülere kar dayanm olduu kadar, salamlk, sertlik, parlaklk ve yüksek darbe dayanm gibi özellikleriylede üstündür. PET’in gaz geçirgenlii dier plastiklerin çoundan daha düüktür. Tipik PET reçinesi 250-260o C arasnda erir.
PET reçine normal olarak kristal yapl pelletler eklinde üretilmektedir. Tipik olarak kristalleme % 50 civarndadr. Oryente edilmi içki ielerini üretmek için iki metod kullanlr. ki aamal veya souk ön ekil prosesinde, soutulmu kalplardaki effaf ürün enjeksiyonla kalplanr, ürün Tg’nin üstündeki scaklklara çkarlr, gerilir ve çift eksenli oryente ie üretmek için souk ie kalb içine üflenirler. Tek aama prosesinde, enjeksiyonla kalplanm ön ekil soutulmaz, sadece gerilme üfleme kademesi soutulur. Daha sonra çekme üfleme aamasna geçilir. Ve oryente edilmi ie üretilir. PET’in zor erime özellii, enjeksiyon üfleme ve ekstrüzyon üfleme proseslerinde kullanmn önler. Bununla beraber PET’in bu alanlara girmesi için gerekli proses modifikasyonu gelitirecek faliyetler sürmektedir.
Kullanm Alanlar 
PET film, monofilament üretiminde kullanlmaktadr. Genellikle filmler çift eksenli oryente edilmi olup, yalnz kullanlabildii gibi koeksruzyonlarda veya laminasyonlarda kullanlr. Endüstriyel uygulamalara manyetik erit, röntgen, fotoraf filmi ve elektriksel yaltm dahildir. Oryente edilmi veya edilmemi PET filmlerinin ambalajlama uygulamalarna, kaynatma torbalar, damtma keseleri, et ve peynir ambalaj büzme filmler dahildir.
Polietilen Tereftalat (PET) Geri Kazanm 
150-175o C scakla kadar dayankl olduundan elyaf ve merubat iesi yapmnda kullanlr. PET balca; uyku yata, yastk, klk giyecek (yeil lifler sadece koyu renkli giysilerde kullanldndan yeil ieler ayr toplanr.) Üretiminde kullanlan polyester elyaflarna dönütürülmek üzere geri kazanr.
PET ayrca hal elyaflarnda, ekil vermi ürünlerde, yiyecek ve yiyecek d kaplarda ve otomotiv endüstrisinde kullanlr. Hafif ve dayankl olmas nedeniyle kullanm alan giderek genilemektedir. PET atklar sentetik elyaf ve dolgu malzemesi olarak deerlendirilebilir. Adana’da 1994 ylnda faaliyete geçen tesiste PET atklarn geri dönüüm yaplmaktadr. (SASA sentetik Elyaf San. A..)
TERMOPLASTK POLAMD 
Termoplastik poliamidler, sktrlarak kalplama, dökme film, eriyik elyaf bükme teknikleri ile ilenir. Termoplastik poliamidlerin baz özellikleri unlardr;
-310o C de erimeyip lastikleirler ve yüksek gerilme dayanm ve uzamalarn daha yüksek derecelerde bile koruyabilirler.
-Basnçla iyi ak salanr ve ksa bir süre de cams geçi scakl alarak kalplanrlar.
-Maddenin % 10 uzayabilmesi, makinaya olan uyumluluunu salar ve krlmay azaltr.
-Tekrar öütülerek kullanlabilirler ve bozuk kaplamalar tekrar eritilerek düzeltilebilir.
-Eriyik halindeyken, döküm makinalarnn kullanlmasyla film olarak döküm yaplabilirler
Dolgusuz bileiklerin sktrarak kalplama scakl 330-350o C basnç ise 3000-5000 psi arasndadr. yi ak salamak için 310o C nin üstünde en az 5 dakika kalplanrlar. Lamineler yüksek basnçl preslerle, alçak basnç vakum veya deiik basnçl vakum uygulanarak yaplr.
Kullanm Alanlar 
Termoplastik poliamid, nükleer uygulamalarda valf yata yapmnda da kullanlr. Lamine edilmi ve doldurulmu parçalar jet motorlarnda, scak makinaya yakn elektrik ve mekanik parçalarn imalinde kullanlr.
POL (AMD-MD) 
Poli (amid-imid) yüksek güç ve darbe dayanmyla tanmlanabilen kalplanabilir, yüksek performansl bir termoplastiktir. Amorfik bir yapya sahip olup, özelliklerini 500o F scakla kadar korur. Bu plastikten enjeksiyonla kalplama tekniiyle hassas parçalar imal edilebilir. Radyasyona ve kimyasallara dayanm iyidir. Yüksek scaklktaki kostik, buhar ve baz asitler polimere etki yapabilirler. Poli (amid-imid) enjeksiyonla kalplanabilir ve mineral, grafit-elyaf cam elyaf vb. dolgularla bileik haline getirilerek kullanlabilir.
Reçineler, geleneksel vidal enjeksiyon kalplama makinalar ile detayl ve hassas parçalarn imalinde kullanlr. Kalplarda giriler mümkün olduu kadar geni tutulmaldr. Döküm balar geni ve ksa olmal ve çok oyuklu kaplamalarda döküm ba sistemi dengelenmelidir. Kaynak çizgileri küçültülmeli, oyuklar iyici havalandrlmaldr. Alttan kesmelerden kaçnlmaldr.
Fiziksel özellikleri de herhangi bir bozulma meydana gelmeyecek ekilde standart polimere % 30 nispetinde öütülmü kullanlm mamul ilave edilebilir, ancak köpükleme ve krlganln önlenmesi için öütülen malzemenin 8 saat 300o F de kurutulmas gereklidir. Enjeksiyon kalplama ve ekstruzyonda fiziksel özelliklerin iyiletirilmesi için parçalar 500o F’a ulaan scaklkta tavlama ileminden geçirilmelidir. Son tavlama, ilemi s kontrolünün hassas olarak yapld scak hava frnnda yaplr.
Kullanm Alanlar 
Hidrolik, iletme ve dokuma techizat, pompalar, valf ve tribünler gibi endüstriyel uygulamalarda, jet motor parçalar gibi ulatrma uygulamalarnda kullanlr.
POLÜRETAN 
Üretan grubunda bulunan reçinelerin özellikleri, türlerine göre büyük bir farkllk göstermektedir. Belli bal reçine türleri öyle snflandrlabilir:
-Esnek köpük,
-Sert köpük,
-Yar sert köpük,
-Enjeksiyon kalplama elastomerleri,
-Yapsal köpükler,
-Döküm elastomerleri
-Termoplastik elastomerler
Yukarda belirtilen üretanlar yapsal açdan birbirine benzerler, ancak ilemleri ve uygulama sahalar fakldr.
Esnek Köpük 
Poliüretann en yaygn kullanlan türüdür. Bu ürünün kullanm potansiyeli olan dallar, hal alt kaplamas ve yatak süngerleridir. Ayrca hafiflii nedeni ile otomotiv endüstrisinde geni ekilde kullanlmaktadr. Bükülebilir PUR köpükleri, en çok levha prosesi ile üretilmektedir. Bu proseste poliester, poliol, toluen, diizosiyonat, su, iiriciler, amin, kolayl kararllk salayclar ve boya gibi dier katklar kullanlr.
Sert Köpük 
Sert köpük buzdolab ve dondurucularn izolasyonu amac ile kullanlmaktadr. Bu amaçla kullanlmakta olan cam elyafl ksmen yerini poliüretana terk etmitir. Yaklak buzdolab üretimlerinin % 60’nda poliüretan kullanlmaktadr. Sert köpüün daha yeni kullanm alanlar ise elektrikli su stclar ve güne enerjisi ile stlan su depolardr.
Yar Sert Köpük 
-Dolgu köpükler: Otomotiv endüstrisinde ba ve kol dayama yerleri için kullanlmaktadr. Darbeye dayankl ve yumuaktr.
-Enerji çeki köpüü: Yeni bir otomotiv uygulamasdr. Arabann iç ksmnda emniyet amacyla kullanlmaktadr.
-Ayakkab taban: Hafiflii, ypranma direnci, souk havalarda bükülebilirlii, rahatl nedeniyle ayakkab tabn yapmnda kullanlr.
Enjeksiyonla Kalplama Elastomerleri
Otomotiv endüstrisi dnda da uygulama alan bulmaktadr.
Sert Yapsal Köpük
Enjeksiyonla kalplama için belirtilen prensipler yapsal köpük içinde geçerlidir.
Döküm Elastomerleri 
Döküm üretam elastomerleri termoset polimer snfnda olup,bir kalp içine dökülürler. Bunlar ayn zamanda blok kopolimerler olarakta tanmlanabilir. Uygulama alanlar endüstriyel traktör lastikleri, dililer, contalar, konveyör kaylar yapmdr.
Termoplastik Üretan Elastomerleri 
Termoplastik elastomerleri bütün elastomerlerin ve termoplastiklerin en iyi özelliklerine sahip olup, geni bir alan olan mühendislik gereçlerin yapmnda kullanlr. Poliüretan köpük ürünler, bütün organik maddeler gibi yeterli scaklktaki bir kaynakla temas ettiklerinde yanarlar
STREN AKRLONTRL 
Sitiren akrilonitril reçineleri, yüksek performansl stiren ailesinin üyesidir. Bunlar poliskrenin parlaklk ve berraklna sahip olup ayn zamanda kimyasallara kar dirençlidirler, syla genleirler ve sertleirler. Klorlu aromatik hidrokarbonlar, esterler ve ketonlardan etkilenirler. Bu reçinelerin yüksek gerilme ve bükülebilirlik güçleri vardr. Bükülme scakl 264 psi’de 200 ile 217o F arasndadr.
SAN reçinelerine termoplastiklere uygulanan bütün prosesler uygulanabilir. SAN ilenmi parçalar, makine ile tutturucularla ve dekorasyonla yaplabilir.
Kullanm Alanlar 
Dümeler, buzdolab et ve sebze kutular, kartrc kaplar; otomotivde enstrümanlensleri, siperlikler; elektronikte, pil kaplar, metre mercekleri; tpta rnga, kan aspiratörleri ve suni böbrek aygtlar; kozmetik kaplar, ieler ve kavanozlar; inaatta, emniyet perdahlamas, su filtre kab; daktilo anahtar ve kalem üstleridir.
ABS 
ABS reçineleri, akrilonitril, bütadien ve stirenden yaplan kopolimerlerdir. Akrilonitril, kimyasal olarak salamlk; stiren, kolay ilenebilirlik, sertlik ve parlaklk salr. Butadien ise souk hava artlarnda ve oda scaklnda darbe dayanm ve dayankllk salayc olarak rol oynar. ABS’nin birçok türleri gelitirilmitir. Bunlar arasnda kaplama az parlak veya mat ekstrude edilmi bitmi levhalar; yüksek scaklk ve alevlenmeye kar dayankl, alamlama, yapsal köpük ve effaf uygulamalara imkan veren ve bu özellikleri salayan reçineler yer almaktadr.
leme ve Kullanm Alanlar 
Ekstrude edilmesi ve enjeksiyon kalplamas iyi yaplabildiinden ilenmesi kolay bir maddedir. Ekstrüzyon ABS için büyük bir Pazar alandr. ABS hidroskopik bir madde olduu için ilenmeden önce, nem almas önlenmeli, yüzey hatalarn azaltmak amac ile kurutulmaldr.
Ekstrude edilmi ABS levha, çeitli ürünlerin, imalatnda kullanlmaktadr. ekillendirilmi geni parçalar (8-12 ft’lik), tek parçal levhalar, küçük ekillendirilmi parçalar (Tuba gibi müzik aletleri) yapmnda kullanlmaktadr. Buzdolab yapm da ekillendirilmi levhalarn dier bir uygulama alandr. ABS yapsal köpük uygulamalar için iyi bir reçinedir. Ekstrüzyon, enjeksiyon ve iirerek kalplama tekniiyle iyi ilenir. effaf ABS, buzdolab içindeki bölümlerde, oyuncaklarda kullanlr.
NAYLON 
Naylon, termoplastik poliamid recine ailesini temsil eder ve öncelikle enjeksiyon kalplama ve ekstrüzyon teknikleriyle ilenir. Bazlar, daldrma tekniiyle kaplama amacyla çözelti veya svlatrlm ekilde kullanlr.
Özellikleri
Naylonlarn belli bal ortak özellikleri unlardr:
-Sertlik,
-Anmaya kar iyi dayanm,
-Ortalama erime noktalarnn üstündeki scaklklarda, termoplastikler gibi sya dayankllk,
-Kuvvetli asit ve oksitleyici maddelerin dndaki kimyasallara kar iyi dayankllk.
Modifiye edilmemi bir reçine olarak her naylon tipinin kendini belli eden birden fazla özellii vardr. Bunlar, naylon türlerinin kullanm alanlarnn seçimine esas tekil ederler. Bütün naylonlar cam elyaf, cam tanesi ve mineral parçalar ile güçlendirilebilirler.
Birinci ileme metodu, enjeksiyonla kalplama ve ekstrüzyondur. Dier teknikler, iirerek kalplanmas ve çözelti veya svlatrlm yatak kaplamasdr. Enjeksiyon kalplamada, naylonlarn yüksek erime noktas ve katdan eriyik haline hzl geçi özellii vardr. Monofillaman, profil, film ve levha imalinde ekstrüzyon teknii kullanlr.
Flaman imali gibi baz uygulamalarda younluk ve ekstrüzyon verimi orannda uyumluluk salamak için eritici pompalar kullanlr.
Kullanm Alanlar 
Uygulamada naylon kullanm, salamlk, sertlik, kimyasal maddelere dayanm ve elektrii izole eden özellikleri nedeniyle yaygndr. Naylon bileenlerinin kullanld en geni Pazar otomotiv sektörüdür. (Hem iç hem de dta kullanlr) Desteksiz boru takm, tel izolasyonu ve iç döeme için monifilaman iplik ekstrüzyon uygulamalardr. Enjeksiyon kalplamayla, kam, dili, elektrik balaçlar, buhar gaz birletiren depolar ve tecrit bantlar üretilir. Madenle güçlendirilmi Naylon 6,6 türü d gövde uygulamalarnda en çok kullanlandr. Elektrik endüstrisinin gelimesi, naylon kullanmn artrmtr.
Spor malzemesi, özel frçalar (di, saç), fermuar ve frça saplar da naylo tüketim yerleridir.
NTRL REÇNE 
Ana monomeri akrilonitril olan polimerler nitril reçineler diye isimlendirilir. Bu reçineler yap özellikleri nedeniyle düük gaz geçirgenliine sahip olup, kimyasallara kar dirençleri oldukça iyidir.
Reçineler, kauçukla kartrldnda oldukça yüksek gerilme özelliine sahip olup ve ekstrüzyon, enjeksiyon kalplama ile ilenebilir ve s ile ekillendirilebilir.
Nitril reçinelerin ilenmesi, ksmi erime scaklklar olmayan polimerin ileme karekteristiini tar. Bu reçineler, erime scaklnda yapkan olduu için ileme srasnda polimere minimum kayma enerjisi uygulanmaldr.
Kullanm Alanlar 
Nitril reçinelerin en önemli kullanm yerleri, yiyecek ve benzeri maddelerin ambalajlama ilemleridir.
Çok önceleri nitriller merubat kutularn yapmnda geni olarak kullanlrd. Fakat, yeni uygulamaya konulan tüzüe göre, nitriller merubat ieleri yerine esas olarak yiyecek paketlemesinde ve Amerika’da yiyecek paketlemisinin dndaki paketlemelerde kullanlmaktadr. Avrupa’da nitril reçineler, merubatlar dahil olmak üzere yiyecek ve ayn zamanda yiyecek d maddeler ambalajnda kullanlmaktadr.

Ekolojik Naylon Torba Nedir?

 Çevre Dostu Poet - Çevre Dostu Ekolojik Poet

Üretildii malzemeler doa dönüümlü olan bu poet doaya terk edildiinde dier plastik poetlere göre çok daha ksa sürede doada yok olmaktadr Taleplere göre bio bozunur özellikli malzemelerden üretilmekte, doaya terk edildiinde biobozunur süreç balamakta ve tamamen topraa karabilmektedir

Çevreye dostluk, eco-dostu, ve doa dostluk, çevrede minimal zarar ve atk brakmay hedefleyen mal ve hizmetler Tüketicileri haberdar etmek amacyla, çevre dost mal ve hizmetler, çounlukla eco-etiketlerle iaretlidir Ama bu düünce için hiçbir uluslararas standart yoktur 
Çevre Dostu Poet Kullann

Özel Çevre Koruma Kurumu Bakanl, Özel Çevre Koruma Bölgeleri Valiliklerine yaz göndererek, polietilenden üretilen ve doada yüzlerce yl yok olmayan naylon poetler yerine, çevreye zarar en aza indirilmi, doada ksa sürede biyolojik olarak parçalanabilen poetlerin kullanlmasn istedi

Poet Nedir?

 Genellikle plastikten veya kattan yaplm, içine öteberi koymaya yarayan, çeitli büyüklükte olabilen tama gereci.

Stre Film Nedir?

 Strech (streç) film, çeitli ürünleri sk ve gergin bir ekilde ambalajlamaya yarayan gerilebilir plastik ambalaj filmine verilen isimdir. (Kelime ngilizce’de gerginlii ifade eden “stretch” kelimesinden gelmektedir. Doru kullanm stretch olsa da, Türkçe’ye streç veya strech olarak yerlemitir) Streç filmin elastik yaps ambalajlanan ürünlerin sk bir ekilde snrlandrlmasn salamaktadr. Shrink filmlerse ürünlerin etrafna gevek bir ekilde sarldktan sonra s ile gerginletirilirler.

Streç filmler genellikle paletler halindeki yükleri standart birimler haline getirmek ve daha küçük ölçekteki ürünleri bir arada tutmak ve gruplamak için kullanlr.

Stre Film Yapmnda Kullanlan Malzemeler Nelerdir?

 En genel streç film malzemesi lineer düük younluklu polietilendir (LLDPE – Linear Low Density Polyethylene). Bununla birlikte, farkl türlerde polietilen malzemeler ve PVC de strech film üretiminde kullanlr. Çou streç film %100 - %300 civarnda gerilme payna sahiptir.

Streç filmlerde önemli kriterler yrtlma gerginlii, yapma / tutunma seviyesi, netlik, yrtlma direnci, delinme direnci, patlama direnci ve statik dearjdr.

Stre Filmin levi Nedir?

* Ürünleri ve paketleri birim bir yükte ekillendirerek gelitirilmi bir dayankllk salar.
* Depolamada verimlilii arttrr.
* Belirli seviyelere kadar ambalajlanm ürünleri nemden ve kirden korur.
* Ürünleri bir arada ve sarl ekilde muhafaza ettii için güvenlii salar, paket içinden ufak çapta hrszlklar önler.
* Yükün düzgün bir ekilde ambalajlanmasn, ambalajlamada standartlamay salar, i gücü maliyetlerini azaltr.
* Her yönden ekonomik bir yük sarma yöntemidir.
* Yükün tek parça halinde kalmasn salar, sevkiyatlar basitletirir.
* Streç filmler hafif bir ambalaj malzemesi olduundan, ek arla neden olmazlar.

Stre Film Uygulama ve Film Seimi Nelerdir?

 Strech flmler Türkiye’de genellikle 15 cm’den 80 cm’e kadar rulolar halinde piyasaya sunulurlar. Sarmlar elle yapld gibi, makinalar yardmyla da yaplabilmektedir. Makinalarla sarmda, kullanlan malzeme miktarn, gerginlii, uygulama kalbn ideal ölçülere ayarlayabilir, ilemlerin otomatik olarak sürmesini salayabilirsiniz.

ster manuel ister makine sarm yaplsn dikkat edilmesi gereken noktalar vardr. Ürünlerin zarar görmemesi için sarm ürün ideal olan gerginlikte ve yeterli malzemeyle yapmak gerekir. Asi takdirde sk halde durmas istenen ürünün iyice sktrlmasn ve haddinden fazla basnç altnda braklarak bozulmasna neden olunabilir. Bunun tam tersi bir ilem, yani ürünün haddinden fazla strech film ile, gevek bir ekilde sarlmas da gruplanm ürünün nakliyat srasnda veya depolarda yerletirilmesi, saklanmas srasnda dalmasna yol açabilir. Bu da strech filmle ambalajlanmann anlamn yitirmesi, büyük i kayplarna yol açlmas demektir.

 

Filmle sarlacak olan yükün ekli de film seçimi açsndan önemlidir. Düzgün ekilli, düzgün yüzeyli ürünleri sardnda herhangi bir sorun çkarmayan bir streç film, ekli düzgün olmayan ürünlerde veya ürün gruplarnda ayn dayankll gösteremeyip dalmalara sebep olabilir. Yükün ekli nedeniyle karlalan problemlerin azaltlabilmesi için yeni donanmlardaki prestrech sistemleri kullanlabilir.

Yükün içerii ve kütlesi de film seçimi için önemli bir kriterdir. Hafif, yumuak, narin bir yük için kullanlan strech filmin ölçüleri, katman says ve tipi, ar, sert yapdaki bir yükün sarlmasnda kullanlan streç filmden farkl olur.

Film uygulayc donanmnz / makinanz da seçeceiniz filmin tipine etki eder. Donanmn uygulama hzna ve ürüne yapaca basnca göre film tipi seçilir.

Strech film seçmede dikkat edilmesi gereken bir baka husus da, fimin maruz kalaca scaklklarn iyi belirlenip, scaklk hassasiyetine göre film tipinin seçilmesidir.

 

PALET STREC FLM ZELLKLER NELERDR?

  Otomatik sarma makinelerinde %300’e kadar gerdirilebilir.

• Yüksek kaliteli Oktan bazl Dowlex malzemeden üretilmitir.
• Normal koullar altnda -40 C’den +80 C’ye kadar dayankldr.
• Yamurdan etkilenmez.
• Keskin kenarlar yrtlmadan sarar,esnek ve kuvvetlidir.
• 300 metrelik streçler manuel kullanm içindir.
• Çok ekonomiktir; içilikten ve zamandan büyük kazanç salar.
• 17, 20 ve 23 mikron kalnlklarnda standart olarak üretilmektedir.
• Yapkanlndan ötürü ürüne s vermenize ya da bir dier malzeme ile sabitlemenize gerek kalmaz.
Alak Younluk Polietilen Nedir?

 Alçak younluk polietileni özellikle tarm alannda kullanlr. Türkiye'de 1970 ylndan itibaren üretilmeye balanmtr. 


Alçak younluklu polietilenden mamul ürünler dayankllk, ucuzluk, kimyasal maddelere ve d etkenlere kar dayankl olmak, yüksek yaltkanlk, kolay ilenebilirlik gibi önemli özelliklerinden dolay cam, kat, karton, deri, kösele, teneke, yün, pamuk, keten, kendir gibi geleneksel malzemelerden imal edilmi eyalarn yerini almtr.

Turfanda sebzeciliin önem kazanmas, tarmda sulama ve gübrelemenin geliimine paralel olarak hububat üretiminin artmas ile alçak younluklu polietilen filmler seralarda ve hububat muhafazasnda yaygn bir ekilde kullanlmaya balamtr. 

Dier taraftan dayankll effaflk ve zehirleyici olmama özelliklerinden dolay ince alçak younluklu polietilen filmler gda ve tekstil malzemeleri ve bilhassa ihraç ürünlerinin ambalajnda kullanlmaktadr. Haberleme, enerji datm ve sanayide kablo olarak geni bir tüketim alan bulmutur.

Kullanm Alanlar:

*Ar hizmet torbas, sera örtüsü, ambalaj filmi, kablo klflama, ev eyas, oyuncak, boru, hortum, tüp, ie, kuma ve metal kaplamalar, rotasyonlar, kalplama maddeleri yapmnda kullanlmaktadr.

Lineer Alak Younluk Polietilen Nedir?

 Geleneksel olarak, polietilenin, alçak ve yüksek younluklu olmak üzere iki tipi vardr.Polietilen endüstrisinde, alçak basnç ilemlerindeki gelimelere dayal olarak dier bir alçak younluklu PE türü olan lineer alçak younluklu PE üretilmektedir. Elde edilen reçine, etilen-alfa olefin kopolimeri olup, lineer bir yapya sahiptir. Son zamanlarda alçak basnçl otoklav ve tubülar reaktörler kullanmak suretiyle LAYPE üretimi yaplmaktadr. LAYPE’nin özellikleri kayda deer ekilde AYPE’den farkldr. Gerilime dayanm ve uzama AYPE’ye nazaran daha yüksek, darbe dayanm daha iyidir. Is direnci 15 C de daha yüksek, ilenmesi daha zordur. Buna karlk, berraklk, parlaklk daha kötü olup, erime gücü daha düüktür. Farkl katalizörlerin yapsna bal olarak üretilen farkl moleküler yapdaki LAYPE türleri farkl yöntemlerle ilenirler.

 • Lineer Alçak Younluklu Polietilenin, Alçak Younluklu Polietilene nazaran daha yüksek gerilme direnci, çarpma gücü ve delinme dayankll vardr.
 • Çok elastiktir ve bask altnda esner.
 • Daha ince filmler yapmak için kullanlr.
 • Kimyasallara ve ultraviyole radyasyon nlarna direnci vardr. yi elektriksel özellikleride vardr.
 • Fakat Alçak Younluklu Polietileni ilemek kadar kolay deildir, parlakl daha düük ve s yaltm için daha dar bir aral bulunmaktadr.

Kullanld alanlar :

Film: Sanayi filmleri, jeomembran.
Enjeksiyon: Kapaklar, oyuncaklar,mutfak eyalar.
Yüksek younluklu polietilen, kimyasallara ve iklim koullarna dayanmn ön plana çkt uygulamalarda tercih edilen polietilen tipidir. Geni ölçülerde temin edilebilmesi ve kaynaklama yöntemiyle birletirilebilmesi, tank yapmnda ve atk su artma uygulamalarnda kullanlmasn salar.

Yksek Younluk Polietilen Nedir?

Yüksek younluk polietilenler, etilenin düük basnç altnda polimerizasyonu ile elde edilirler. Elektrik direnci yüksek, hidrofobik bir polimerdir. Film halinde gaz geçirgenlii vardr. Nitrik aside kar dayankszdr. 60oC’nin altnda çözücülerin büyük bölümünde çözünmez. Suya ve inorganik tuzlarn sudaki çözeltilerine kar dayankldr.


Kullanm alanlar; boru imalinde; su datm, kanalizasyon, sulama datm ebekeleri, gda ambalajlamalar ve eker paketlemelerinde kullanlr, çeitli oyuncak ve mutfak eyas imalat, ar hizmet torbalar, erit, iplik ve halat yapmnda, izolasyon malzemesi olarak, kablo kaplamada; enjeksiyon kalplama ile; endüstriyel amaçl kullanm, ie kasas, sebze ve meyve tamaclnda, alet kutusu, yükleme kasas; irme ile kalplamayla; deterjan, ampuan ve kozmetik ieleri imalat, kerosen, kimyasallar, oto yalar ve akkanlar için büyük konteynrlar imali olarak srayabiliriz. Ayrca YYPE sertlii nedeniyle yaygn olarak kullanlr ve organik solventlere dayankldr. Bununla birlikte kablolarda bulunan petrol jelini emme oranda düüktür.

CPE ;
Impact Modifier ( darbe mukavemeti salayc )

Buzdolab Poeti Nedir?

 Küçüklü büyüklü çeitli ebatlarda üretilmi, buzdolabna kaldrlacak olan zerzevatn ömrünün biraz daha uzun olmasn salamaya yardmc, kaln ve kilitli olanlar olduu gibi daha poet kvamnda olanlar da bulunan, daha çok ykanan sebze ve meyvelerin içine konulup havasnn çkarlarak azlar balanmak marifetiyle kullanlan ancak bunun yani sra yolculua çkarken di macunu, frcas vs. konulmak suretiyle baka bir ilev de kazanabilen faydal bir ürün.

Bio-Degradable (Bio-znr) Poet Nedir ?

Polietilen Hammadde Nedir ?

Tbbi Atk Ynetmelii Nedir ?

Ambalaj At Ynetmelii Nelerdir ?