PLASTK ATIK THALATI YASAKLANDI

 

Ticaret Bakanl, etilen polimer atk ithalatn, "ithalat yasak dier atklar" listesine ekledi. Atn ithalat 45 gün sonra durdurulacak.

Resmi Gazete'de yaymlanan çevrenin korunmas yönünden kontrol altnda tutulan atklarn ithalat denetimi tebliinde yaplan deiiklik uyarnca, etilen polimer atk ithalat, "ithalat uygunluk denetimine tabi atklar" listesinden çkartlarak, "ithalat yasak dier atklar" listesine dahil edildi.

Çk ülkesinde ihraç amacyla tama belgesi düzenlenmi veya gümrük mevzuat uyarnca gümrük idarelerine sunulmu bu
kapsamdaki atk ithalat, bugün itibaryla 45 gün süreyle deiiklik öncesi hükümler dorultusunda sonuçlandrlacak.