nsan Kaynaklar Politikamz

En önemli sermayesi insan kayna olan Durmu Plastik San. ve Tic. Ltd. ti., stratejik düünebilen, hzl, atak ve sorumlu çalma arkadalar ile bu aileyi büyütmeyi hedeflemektedir.
 

  1. nsan kaynaklarnn en etkili ve verimli ekilde kullanlmasn salamak, üretim ve yönetim gücünü irket hedeflerine yönlendirmek, sürekli kaliteyi iyiletirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takm performansn gelitirmek,
  2. in niteliine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekletirmek, personele yetenek ve yeterliliklerine göre yetime ve gelime yönünden olanaklar salamak, tesbit edilecek plan çerçevesinde irket içi ve d eitim programlar uygulamak,
  3. Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda frsat eitliini gözetmek, yönetici atamalarnn olanaklar elverdiince irket içi personel arasndan yaplmasna çalmak, üst görev yerlerine irket bünyesinden eleman yetitirmeye özen göstermek,
  4. Personeli, kendisini ilgilendiren konulardan zamannda haberdar etmek, görü ve düüncelerini üst kademelere kolaylkla bildirilmelerini salamak, bunun için gerekli haberleme yöntemlerini gelitirmek,
  5. Personeli iine özendirmek, onu mutlu edecek bir i ortamnn oluturulmasna ve çalanlar arasnda iyi ilikiler kurulmasna çaba göstermek,
  6. Personelin ücretlerini, nesnel ölçülere göre ve i deerlendirme sistemi ile belirlemek, irket ve sektör artlar çerçevesinde adil ve yeterli düzeyde ücret politikalar uygulamak,
  7. Baarl personeli olanaklar ölçüsünde deerlendirmek.
     
  8.