İnsan Kaynakları Politikamız

En önemli sermayesi insan kaynağı olan Durmuş Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti., stratejik düşünebilen, hızlı, atak ve sorumlu çalışma arkadaşları ile bu aileyi büyütmeyi hedeflemektedir.
 

  1. İnsan kaynaklarının en etkili ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, üretim ve yönetim gücünü şirket hedeflerine yönlendirmek, sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmek,
  2. İşin niteliğine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek, personele yetenek ve yeterliliklerine göre yetişme ve gelişme yönünden olanakları sağlamak, tesbit edilecek plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulamak,
  3. Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliğini gözetmek, yönetici atamalarının olanaklar elverdiğince şirket içi personel arasından yapılmasına çalışmak, üst görev yerlerine şirket bünyesinden eleman yetiştirmeye özen göstermek,
  4. Personeli, kendisini ilgilendiren konulardan zamanında haberdar etmek, görüş ve düşüncelerini üst kademelere kolaylıkla bildirilmelerini sağlamak, bunun için gerekli haberleşme yöntemlerini geliştirmek,
  5. Personeli işine özendirmek, onu mutlu edecek bir iş ortamının oluşturulmasına ve çalışanlar arasında iyi ilişkiler kurulmasına çaba göstermek,
  6. Personelin ücretlerini, nesnel ölçülere göre ve iş değerlendirme sistemi ile belirlemek, şirket ve sektör şartları çerçevesinde adil ve yeterli düzeyde ücret politikaları uygulamak,
  7. Başarılı personeli olanaklar ölçüsünde değerlendirmek.
     
  8.