Misyon & Vizyonumuz

 

·        MİSYONUMUZ

o       Birlikteliğimiz;

o       Müşteri  beklentilerine  odaklanmış bir  mükemmellik  anlayışı  ile fark  yaratacak kaliteli  ve  güvenilir  ürünler  üretmek,

o       Etkin  kaynak  kullanımı  ile tüm paydaşlarımızın  beklentilerini optimize  etmek,

o       Sürekli  iyileştirme  sağlayarak rekabetçi gücümüzü artırmak,

o       Topluma ve çevreye karşı  sorumluluklarımızı yerine  getirmek içindir.

·        VİZYONUMUZ 

o       PLastik  sektörünün  önde  gelen kuruluşlarından  biri  olabilmek  için, 
Yönetim Sistemlerimizi  yaygın  ve  etkin  kullanarak; Eser, aktif olduğu bölgede, sunduğu hizmetlerle lider olmayı hedeflemektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için hedeflediğimiz uzun dönem stratejilerimiz şöyledir:

o       Çalışma yöntemlerimizi, teknolojimizi, verimlilik ve performansımızı sürekli geliştirmek,

o       Hizmetlerimizde farklılaşmak ve rekabet edebilirliğimizi artırmak için yenilikleri kullanmak,

o       Stratejik ortaklıklar ile değişik alanlarda söz sahibi olmak ve ortaklılardan öğrenerek daima ileri gitmek.

o       Radyal teknolojimizle dünya  pazarlarında önemli bir  “ MARKA ” olmak

·        DEĞERLERİMİZ

o       ‘’İnsanlar iyi şeylere layıktır “ bilinci ile müşteri odaklı çalışırız.

o       Çalışanlarımız en değerli varlıklarımızdır.

o       Öğrenme, iyileştirme ve değişimin sürekliliğine inanırız.

o       Faaliyetlerimizde; verilere dayalı, süreç odaklı yönetim anlayışını benimseriz.

o       Yönetimde açık, tutarlı ve ulaşılabilir liderlik anlayışını benimser ve uygularız.

o       Grup odaklı çalışmalara önem veririz.

·        YÖNETİM POLİTİKASI 

o       Ortak hedefler doğrultusunda örnek liderlik anlayışını benimseyen ve uygulayan,

o       Tüm  paydaşlarını  memnun  edecek sonuçları elde eden,

o       Sürdürülebilir müşteri değeri yaratan,

o       Organizasyonu  birbiri  ile  bağımlı ve ilişkili bir dizi sistem, süreç  ve verilerle  yöneten,

o       Çalışanların katkısını onların gelişimi ve katılımı ile en üst düzeye çıkaran,

o       Mevcut  durumla  yetinmeyen, yenilikleri ve iyileştirme  fırsatlarını yaratmak   üzere   öğrenmeyi  kullanarak değişimi gerçekleştiren,

o       Değer  katan  işbirliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülmesini  sağlayan,

o       Şeffaf  ve hesap verebilir  olarak  yüksek  düzeyde  bir ahlaki  yaklaşımı benimseyip  toplumun beklentilerini anlamaya ve  onlara  karşılık  vermeye  uğraşan, bir şirket olarak algılanmak istiyoruz.

 

·        BÜTÜNSEL YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ İLE, 

 

o       Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı sağlarız.

o       Çevreyi kirletmemeyi, hurda ve atık oranlarını azaltmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlarız.

o       İş sağlığı, iş güvenliği, çevre ve kalite beklentilerimizi karşılayacak teknolojiyi kullanırız.

o       Çevresel etkileri dikkate alarak kirlilik ve sağlık riski taşımayan hammadde kaynaklarından yararlanırız.

o       Küresel kaynakları etkin kullanmayı amaçlarız.

o       Doğabilecek tehlikelere karşı her zaman hazırlıklı oluruz.

o       Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak, çevreyle uyumlu ürünler tasarlar, üretir ve sunarız.

o        Çalışanlarımızın aktif, yapıcı ve yaratıcı katılımları ile iş sağlığı, iş güvenliği, çevre ve kalite sistemlerimizin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlarız.

   

 

·        TEMEL HEDEFİMİZ

o       Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri “Toplumsal Sorumluluk Bilinciyle” isteklere uygun tarzda ve zamanında üreterek, Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti sağlamak. Toplam Kalite anlayışı doğrultusunda “Müşteri kalite, fiyat ve zamanında teslimat konusunda vereceğimiz güven, geleceğimizin teminatıdır.” Ürünlerimizin kalitesini sürekli iyileştirerek çalışanlar, tedarikçiler ve müşterilerimiz arasında güven ortamı oluşturmaktır.