Hakkmzda

1983 ylnda kurulan Durmu Plastik SAN. ve TC. LTD. T. 5000 m² alanda bilumum plastik torba üretimi yapmaktadr.Polietilenden film elde etmek için AYPE, HDPE, LDPE hammadde kullanmakta ve müterinin belirledii spesifikasyonlarda üretim yapmaktayz.


irketimizin öncelik verdii konular, müteri memnuniyetini azami düzeye çkarmak için müterinin ürünle ilgili spesifik taleplerini karlarken ürünlerin güvenilir, dayankl, standartlara uygun, uygun maliyetle, kalite düzeyi yüksek üretim yapmay amaçlamaktadr.

Müteri memnuniyetinin kalitenin devamln salamak için teknik & teknolojik gelimeleri takip ederek üretimi hzlandrmak ve çeitlendirmek ayrca ürünlerimizin çevre temizliine katksn vurgulamaya çalmak öncelikli çabalarmzdandr.Yurt içi ve yurt d sat sonras müteri geri beslemesi konularnda müterilerimizle sürekli balantda olarak kaliteye yön verilecektir. irket yönetimi müteri memnuniyeti’ nin sürekliliini salamay, bu esaslar dorultusunda kalite yönetim sisteminde sürekli iyiletirmeyi ve gerekli olan kaynaklarn kullanlmasn salamay taahhüt ederek tüm çalanlarn destekleyecektir.